Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.4 trên 54 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 10 bài 4 số phần tử của một tập hợp, tập hợp con Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 37: Cho ví dụ hai tập hợp A và B...

Câu 37 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà \(A \subset B\) và \(B \subset A\)

Giải

Ví dụ:     A = \(\left\{ {} \right.\)cam , quýt , bưởi\(\left. {} \right\}\)

               B = \(\left\{ {} \right.\)quýt, bưởi , cam\(\left. {} \right\}\)


Câu 38 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho tập hợp M = \(\left\{ {} \right.\)a,b,c\(\left. {} \right\}\). Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.

Giải

Các tập hợp con của tập hợp M = \(\left\{ {} \right.\)a,b,c\(\left. {} \right\}\)  mà mỗi tậphợp con đó có hai phần tử: \(\left\{ {a,b} \right\},\left\{ {a,c} \right\},\left\{ {b,c} \right\}\)


Câu 39 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Gọi A là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên, B là tập hợp các học sinh của lớp 6A có 3 điểm 10 trở lên. M là tập hợp các học sinh của lớp 6A có 4 điểm 10 trở lên. Dùng kí hiệu \( \subset \)  để thể hiện quan hệ giữa hai trong ba tập hợp trên.

Giải

B \( \subset \) A,       M \( \subset \) B,      M \( \subset \) A

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác