Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 10 bài 4 số phần tử của một tập hợp, tập hợp con Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 33: Điền ký hiệu ∈, ⊂ hoặc = vào ô vuông...

Câu 33 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho tập hợp \(A = \left\{ {8;10} \right\}\) . Điền ký hiệu ∈, ⊂ hoặc = vào ô vuông

a. 8……A                     b. \(\left\{ {10} \right\}...A\)                 c. \(\left\{ {8;10} \right\}...A\)

Giải

a. 8 ∈ A                       b. \(\left\{ {10} \right\} \subset A\)                   c. \(\left\{ {8;10} \right\} = A\)


Câu 34 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính số phần tử của các tập hợp:

a. \(A = \left\{ {40;41;42;...;99;100} \right\}\)

b. \(B = \left\{ {10;12;14;...;96;98} \right\}\)

c.  \(C = \left\{ {35;37;39;...;103;105} \right\}\)

Giải

a.Tập hợp A gồm các số tự nhiên liên tiếp từ 40 đến 100 nên số phần tử của A là ( 100 – 40) +1 = 61

Vậy tập hợp A có 61 phần tử.

b.Tập hợp B gồm các số tự nhiên chẵn liên tiếp từ 10 đến 98 nên số phần tử của B là : (98 - 10 ) : 2 + 1 = 88 : 2 + 1 = 45

Vậy tập hợp B có 45 phần tử

c.Tập hợp C gồm các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ 35 đến 105 nên số phàn tử của tập hợp C là : ( 105 – 35) : 2 +1 = 36

Vậy tập hợp C có 36 phần tử


Câu 35 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho hai tập hợp: \({\rm{A}} = \left\{ {a,b,c,d} \right\},B = \left\{ {a,b} \right\}\)

a. Dùng ký hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A và B.

b. Dùng hình vẽ minh họa hai tập hợp A và B

Giải

a. Ta có B ⊂ A

b.

 


Câu 36 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;2;3} \right\}\) . Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng, cách viết nào sai?

1∈A                \(\left\{ 1 \right\} \in A\)                 \(3 \subset A\)                \(\left\{ {2;3} \right\} \subset A\)

Giải

1∈ A                Đúng                   \(\left\{ 1 \right\} \in A\)             Sai         

\(3 \subset A\)            Sai                      \(\left\{ {2;3} \right\} \subset A\)         Đúng 

Giaibaitap.me   

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác