Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Giải bài tập trang 8, 9 bài Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lý số liệu - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Sau khi kiểm tra sức khỏe, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh lớp 6B thống kê số đo chiều cao của các bạn trong cùng tổ.

Bài 1 trang 8 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy thu thập, phân loại dữ liệu lấy ở địa phương em theo những tiêu chí mà em quan tâm (chẳng hạn nghề nghiệp của người dân, số người ở mỗi hộ gia đình,…)

Trả lời:

Số lượng người con

Số hộ dân

0

2

1

10

2

18

3

6

4

3

5

1

Bài 2 trang 8 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Sau khi kiểm tra sức khỏe, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh lớp 6B thống kê số đo chiều cao của các bạn trong cùng tổ. Bạn Châu liệt kê số đo chiều cao (theo đơn vị cm) của các bạn trong tổ như sau:

140, 150, 140, 151, 142, 252, 154, 146, 138, 154

a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê

b) Dãy số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lí không? Vì sao?

c) Số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu là bao nhiêu?

Trả lời:

a) Đối tượng thống kê: Các bạn trong tổ

Tiêu chí thống kê: Chiều cao các bạn trong tổ

b) Dãy số liệu không hợp lí vì theo số liệu trong dãy, có 1 bạn cao 252 cm = 2,52 m không hợp lí

c) Chiều cao của 4 bạn thấp nhất trong tổ là:

138, 140, 140, 142.

Số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu là:

(138+ 140 +140 + 142):4= 140 (cm)

Bài 3 trang 8 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bác Hoàn khai trương cửa hàng bán quần áo sơ mi. Thống kê số lượng các loại áo đã bán được trong tháng đầu tiên như bảng sau (đơn vị tính: chiếc):

a) Áo cỡ nào bán được nhiều nhất? Ít nhất?

b) Bác Hoàn nên nhập về nhiều hơn những loại áo cỡ nào để bán trong tháng tiếp theo?

Trả lời:

a) Áo cỡ 40 bán được nhiều nhất (65 chiếc)

Áo cỡ 42 bán được ít nhất (18 chiếc)

b) Bác Hoàn nên nhập về nhiều hơn những cỡ 39, 40, 41 để bán trong tháng tiếp theo vì các áo cỡ này bán chạy

Bài 4 trang 9 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Một hệ thống siêu thị thống kê lượng thịt lợn bán được trong bốn tháng đầu năm 2020 ở biểu đồ trong Hình 4.

a) Tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất?

b) Tính tỉ số của lượng thịt bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt bán ra trong cả 4 tháng?

Trả lời:

a) Tháng 1 hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất (40 tấn)

b) Tháng 2 hệ thống siêu thị bán được 20 tấn

Tháng 3 hệ thống siêu thị bán được 30 tấn

Tháng 4 hệ thống siêu thị bán được 30 tấn

Tổng lượng thịt bán ra trong 4 tháng là:

40 + 20 + 30 + 30 = 120 (tấn)

Tính tỉ số của lượng thịt bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt bán ra trong cả 4 tháng là:

40 : 120 = \(\frac{1}{3}\)

Bài 5 trang 9 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Từ tháng 5 đến tháng 10, ở Bắc bán cầu là mùa mưa còn ở Nam bán cầu là mùa khô. Quan sát hai biểu đồ ở Hình 5, Hình 6 và cho biết biểu đồ nào là biểu đồ lượng mưa của địa điểm ở Bắc bán cầu, của địa điểm ở Nam bán cầu .

Trả lời:

Hình 5 là biểu đồ lượng mưa của địa điểm ở Bắc bán cầu

Hình 6 là biểu đồ lượng mưa của địa điểm ở Nam bán cầu

Bài 6 trang 9 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Biểu đồ ở Hình 7 cho biết lượng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu ở Việt Nam năm 2018.

a) Tính theo tấn tổng lượng xuất khẩu của năm mặt hàng trên.

b) Lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là bao nhiêu tấn?

Trả lời:

a) Tổng lượng xuất khẩu của năm mặt hàng trên năm 2018 là:

373 498 + 1 878 278 + 232 750 + 6 114 934 + 127 338 = 8 726 798 (tấn)

b) Tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là:

373 498 + 1 878 278 + 232 750 + 127 338 = 2 611 864 (tấn)

Lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là:

6 114 934 – 2 611 864 = 3 503 070 (tấn)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác