Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 8: Các số đến 10 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 9, 10, 11 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 46 - So sánh các số trong phạm vi 10 000. Các bạn Mai, Nam và Việt đang ở trong mê cung (như hình vẽ). Hỏi: a) Mỗi bạn ra khỏi mê cung qua cửa ghi số nào? b) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số lớn nhất? c) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số bé nhất?

* HOẠT ĐỘNG 1

Câu 1 trang 10 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

>, <, =?

Phương pháp:

+) Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

+) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.

Lời giải:

Câu 2 trang 10 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Các bạn Mai, Nam và Việt đang ở trong mê cung (như hình vẽ).

Hỏi:

a) Mỗi bạn ra khỏi mê cung qua cửa ghi số nào?

b) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số lớn nhất?

c) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số bé nhất?

Phương pháp:

a) Quan sát tranh để tìm đường ra khỏi mê cung của từng bạn. Từ đó tìm được cửa ghi số của từng bạn.

b, c) So sánh các số ghi trên cửa, từ đó tìm được cửa ghi số lớn nhất và số bé nhất.

Lời giải:

a) Bạn Mai ra khỏi mê cung qua cửa ghi số: 1420

    Bạn Nam ra khỏi mê cung qua cửa ghi số: 2401

    Bạn Việt ra khỏi mê cung qua cửa ghi số: 1240

b) So sánh: 1240 < 1420 < 2401

Bạn Nam ra khỏi mê cung qua cửa ghi số lớn nhất: 2401

c) Bạn Việt ra khỏi mê cung qua cửa ghi số bé nhất: 1240

Câu 3 trang 10 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Rô-bốt từng đi qua bốn cây cầu có chiều dài như sau:

a) Trong những cây cầu đó, cây cầu nào dài nhất, cây cầu nào ngắn nhất?

b) Nêu tên những cây cầu trên theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất.

Phương pháp:

a) So sánh chiều dài của bốn cây cầu từ đó tìm được cây cầu dài nhất, cây cầu ngắn nhất trong số bốn cây cầu

đó.

b) Nêu tên các cây cầu theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất.

Lời giải:

a) Cây cầu dài nhất là cầu Đình Vũ – Cát Hải. Cây cầu ngắn nhất là cầu Cần Thơ.

b) Sắp xếp tên những cây cầu theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất: cầu Đình Vũ – Cát Hải, cầu Vĩnh Thịnh, cầu

Nhật Tân, cầu Cần Thơ. 

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 11 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đ, S?

Phương pháp:

Bước 1: So sánh hai vế

Bước 2: Nếu đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Lời giải:

Câu 2 trang 11 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Hai chú sóc đi du lịch vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu. Hai chú đã chuẩn bị bốn túi hạt dẻ để ăn

dần theo thứ tự từ túi nặng nhất đến túi nhẹ nhất. Hỏi túi nào được ăn cuối cùng?

Phương pháp:

So sánh cân nặng của bốn túi hạt dẻ rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

Từ đó tìm được túi hạt dẻ ăn cuối cùng.

Lời giải:

So sánh: 4352 g < 4532 g < 5342 g < 5432 g

Túi nhẹ nhất được ăn cuối cùng, đó là túi có chứa số: 4352g

Câu 3 trang 11 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Rô-bốt đã đến bốn đỉnh núi ở Việt Nam trong hai tháng hè:

  • Tháng 6: đỉnh Pu Si Lung cao 3 083m, đỉnh Phan-xi-păng cao 3 143m.
  • Tháng 7: đỉnh Lảo Thẩn cao 2 826m, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao 2 427m.

Nêu tên các đỉnh núi đó theo thứ tự từ đỉnh núi thấp nhất đến đỉnh núi cao nhất.

Phương pháp:

So sánh chiều cao của bốn đỉnh núi rồi nêu tên acác đỉnh núi theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

Lời giải:

So sánh: 2427 m < 2826 m < 3083 m < 3143 m 

Sắp xếp: đỉnh Tây Côn Lĩnh; đỉnh Lào Thần; đỉnh Pu Si Lung; đỉnh Phan-xi-păng

Câu 4 trang 11 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Dựa vào kiến thức về số tự nhiên để viết các số theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải:

1. Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000

2. Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1023

3. Số bé nhất có bốn chữ số giống nhau là: 1111

4. Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 9876

5. Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999

Câu 5 trang 11 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mai có bốn tấm thẻ ghi các số: 3, 0, 2 và 7. Hỏi số có bốn chữ số bé nhất mà Mai có thể tạo ra là số nào?

Phương pháp:

- Ta lập các số có bốn chữ số được từ bốn tấm thẻ ghi các số 3, 0, 2 và 7. Lưu ý rằng số được lập từ cả bốn thẻ số nên các chữ số trong mỗi số lập được phải khác nhau. Từ đó trả lời được câu hỏi của bài toán.

Chú ý: Chữ số hàng nghìn phải khác 0.

Lời giải:

Số có 4 chữ số bé nhất mà Mai có thể tạo ra là: 2037

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác