Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 8: Các số đến 10 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 12, 13, 14 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 47 - Làm quen với chữ số la mã Các số có bốn chữ số. Số 10 000. Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 12 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp:

Quan sát tranh rồi xác định giờ trên mỗi đồng hồ.

Lời giải:

Đồng hồ A chỉ 1 giờ.

Đồng hồ B chỉ 5 giờ.

Đồng hồ C chỉ 9 giờ.

Đồng hồ D chỉ 10 giờ.

Câu 2 trang 13 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn cặp số và số La Mã thích hợp.

Phương pháp:

Dựa vào cách viết số La Mã để chọn các cặp số tương ứng với nhau.

Lời giải:

Số 13 - XIII

Số 15 - XV 

Số 11 - XI 

Số 17 - XVII 

Câu 3 trang 13 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Đọc các số La Mã sau:

VI; V; VIII; II; XI; IX.

b) Viết các số từ 1 đến 15 bằng chữ số La Mã.

Phương pháp:

a) Ghi nhớ cách đọc các chữ số La Mã thường dùng là:

I: một               V: năm               X: mười

b) Dùng các chữ số I; V; X và viết ở vị trí thích hợp để tạo thành các số La Mã từ 1 đến 15.

Lời giải:

a) Đọc số La Mã: VI: số 6; V: số năm; VIII: số tám; II: số hai; XI: số mười một; IX: số chín.

b) Viết các số từ 1 đến 15 thành số La Mã: 

1 – I

9 – IX

2 – II

10 – X

3 – III

11 – XI

4 – IV 

12 – XII

5 – V

13 – XIII

6 – VI

14 – XIV

7 – VII

15 – XV 

8 – VIII 

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 13 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Dùng que tính có thể xếp thành các số La Mã như hình bên:

a) Dùng 5 que tính hãy xếp thành số 8, số 13 bằng chữ số La Mã.

b) Để xếp được ba số 9 bằng chữ số La Mã thì dùng hết mấy que tính?

Phương pháp:

Áp dụng cách viết số La Mã, em xếp thành các số theo yêu cầu.

Lời giải:

a) Dùng 5 que tính hãy xếp thành số 8, số 13 bằng chữ số La Mã: 

Số 8 

Số 13

b) Số 9:

Để xếp được một số 9 thì dùng hết 3 que tính.

Để xếp được ba số 9 cần dùng số que tính là:

3 × 3 = 9 (que tính)

Đáp số: 9 que tính

Câu 2 trang 14 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Tìm số La Mã thích hợp.

b) Sắp xếp các số XIII; XVII; XII; XVIII theo thứ tự từ bé đến 

Phương pháp:

a) Đếm xuôi các số liên tiếp, bắt đầu từ số ở ô đầu tiên rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Xác định giá trị các số rồi so sánh và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

a) Em được dãy số: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18

Em tìm các số La Mã thích hợp như hình vẽ: 

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: XII, XIII, XVII, XVIII.

Câu 3 trang 14 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn đồng hồ điện tử thích hợp với đồng hồ mặt trời.

Phương pháp:

Xác định bóng kim đang chỉ vào số bao nhiêu rồi đọc giờ tương ứng.

Lời giải:

 

Đồng hồ A là 14 giờ vì bóng của kim chỉ vào II.

Đồng hồ B là 6 giờ vì bóng của kim chỉ vào VI.

Đồng hồ C chỉ 8 giờ vì bóng của kim chỉ vào VIII.

Câu 4 trang 14 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tìm đường đi cho chú linh dương đến hồ uống nước theo thứ tự các số La Mã từ I đến XX.

Phương pháp:

Xác định các số La Mã từ theo thứ tự từ I đến XX để chỉ ra đường đi cho chú linh dương.

Lời giải:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác