Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 8: Các số đến 10 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 15, 16 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 48 - Làm tròn đến hàng chục, hàng trăm. Làm tròn các số 2 864, 3 058 và 4 315 đến hàng chục, hàng trăm.

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 16 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Làm tròn các số 2 864, 3 058 và 4 315 đến hàng chục, hàng trăm.

Phương pháp:

- Khi làm tròn số lên đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm

tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn

xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

Câu 2 trang 16 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Rô-bốt, Việt và Mai cùng ghé thăm một trang trại, Rô-bốt đếm được có 1 242 con gà. Khi làm tròn số đến hàng

chục:

Mai nói: “Trang trại có khoảng 1 240 con gà”.

Việt nói: “Trang trại có khoảng 1 250 con gà”.

Theo em, bạn nào nói đúng?

Phương pháp:

- Áp dụng cách làm tròn đến hàng chục rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

- Khi làm tròn số lên đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì

làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

Vậy Mai nói đúng.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 16 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong thư viện có 6 745 cuốn sách. Hỏi mỗi bạn đã làm tròn số sách đó đến hàng nào?

Phương pháp:

Quan sát tranh và áp dụng lý thuyết làm tròn đến hàng chục, hàng trăm rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải:

Bạn nam đã làm tròn số sách đến hàng chục.

Bạn nữ đã làm tròn số sách đến hàng trăm.

Câu 2 trang 16 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Quan sát các máy “làm tròn số” rồi tìm số thích hợp với máy cuối cùng.

Phương pháp:

-Quan sát ta thấy các số được làm tròn đến hàng trăm. Từ đó em làm tròn số 4 516 đến hàng trăm.

- Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm

tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

Các số trên được làm tròn đến hàng trăm.

4516 làm tròn đến hàng trăm được số 4500.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác