Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 11: Các số đến 100 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 64, 65 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 61 - Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 65 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Làm tròn các số 65 341, 10 501, 9 805 đến hàng nghìn.

b) Làm tròn các số 82 134, 55 712, 46 000 đến hàng chục nghìn.

Phương pháp:

- Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

a)

Số 65 341 làm tròn đến hàng nghìn là: 65 000

Số 10 501 làm tròn đến hàng nghìn là: 11 000

Số 9 805 làm tròn đến hàng nghìn là: 10 000

b)

Số 82 134 làm tròn đến hàng chục nghìn là: 80 000

Số 55 712 làm tròn đến hàng chục nghìn là: 60 000

Số 46 000 làm tròn đến hàng chục nghìn là: 50 000

Câu 2 trang 65 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp:

- Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5.

- Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

Vậy nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng 14 000 ki-lô-gam cà phê.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 65 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Số dân của một huyện là 71 839. Trong bài báo, cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng chục

nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào?

Phương pháp:

Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5.

Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

Đáp án C. 70 000

Câu 2 trang 65 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Mỗi bạn dưới đây đã làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nào?

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km. Khi làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn em được các số nào?

Phương pháp:

- Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

a)

Bạn nam thứ nhất làm tròn đến hàng chục nghìn

Bạn nam thứ hai làm tròn đến hàng trăm.

Bạn nữ làm tròn đến hàng nghìn.

b)

Làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn em được số: 35 000

Làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng chục nghìn em được số: 40 000

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác