Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 11: Các số đến 100 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 66, 67, 68, 69 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 62 - Luyện tập chung. Khoảng cách vị trí ong vàng đến các vườn hoa được cho như hình sau:

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 66 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng sau:

Phương pháp:

Đọc số (hoặc viết số) theo thứ tự từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải:

Câu 2 trang 66 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

a) Đếm xuôi các số thêm 10 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Đếm xuôi các số thêm 100 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

c) Đếm xuôi các số thêm 1000 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải:

Câu 3 trang 66 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Khoảng cách vị trí ong vàng đến các vườn hoa được cho như hình sau:

Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa nào xa nhất? Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa nào gần nhất?

Phương pháp:

So sánh khoảng cách từ vị trí ong vàng đến các vườn hoa rồi trả lời theo yêu cầu đề bài.

Lời giải:

So sánh: 25 090 m < 35 000 m < 42 890 m < 45 050 m 

Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa hồng xa nhất.

Từ vị ong vàng đến vườn hoa hướng dương gần nhất.

Câu 4 trang 67 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đ, S?

Phương pháp:

- Tính nhẩm kết quả mỗi phép ở hai vế.

- So sánh các số hoặc hết quả ở hai vế, nếu đúng ghi Đ, sai ghi S.

Lời giải:

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 67 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Toa tàu cuối cùng ghi số nào?

Phương pháp:

Điền các số tròn chục nghìn liên tiếp đến toa tàu cuối cùng.

Lời giải:

Câu 2 trang 67 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mỗi ô tô sẽ đến chỗ rửa xe ghi biểu thức có giá trị là số ghi trên ô tô đó. Tìm chỗ rửa cho mỗi ô tô.

Phương pháp:

Tính giá trị biểu thức ở mỗi chỗ rửa xe rồi nối với ô tô ghi số tương ứng.

Lời giải:

30 000 + 9000 + 800 + 40 + 5 = 39 845

20 000 + 8000 + 700 + 10 + 6 = 28 716

20 000 + 8000 + 100 + 70 = 28 170

Câu 3 trang 67 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Biết rằng bài hát có 74 381 lượt nghe. Nam và Việt làm tròn số đến hàng nghìn, ai đã làm tròn đúng?

Phương pháp:

Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

Vậy bạn Việt ( áo vàng) làm tròn đúng.

Câu 4 trang 68 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mỗi bạn viết một trong các số 20 080, 52 080, 92 000 lên bảng con.

Mỗi bạn đã viết số nào?

Phương pháp:

Dựa vào lời thoại của 2 bạn và các số đã cho để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Bạn nam bên trái viết số: 92 000

Bạn Mai viết số: 52 080

Bạn nam bên phải viết số: 20 080

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 68 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Quan sát hình rồi chọn câu trả lời đúng.

Số lớn nhất nằm ở vị trí nào?

A. Ở trong hình tròn và ở trong hình vuông.

B. Ở trong hình vuông nhưng ở ngoài hình tròn.

C. Ở trong hình tròn nhưng ở ngoài hình vuông.

Phương pháp:

So sánh được các số có năm chữ số rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải:

Vì 5 738 < 30 829 < 35 268 < 35 300 nên chọn đáp án A.

Câu 2 trang 68 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Dựa vào số lượng ong, chọn câu trả lời đúng:

Làm tròn đến hàng nghìn, đàn ong có khoảng:

     A. 26 000 con ong             B. 27 000 con ong             C. 25 000 con ong

b) Làm tròn số lượng ong đến hàng trăm, đến hàng chục nghìn.

Phương pháp:

a) Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

b) - Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

  - Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

a)

Vậy chọn đáp án B

b) 

Làm tròn đến hàng trăm

Làm tròn đến hàng chục nghìn

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác