Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 96 đến trang 97 SBT Địa lý 10. Câu 2. Để đánh giá chất lượng và khối lượng hoạt động giao thông vận tải người ta thường sử dụng những tiêu chí nào ?

Câu 1 trang 96 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sản xuất và đời sống xã hội.

-    Đối với sản xuất : ...................................................

-   Đối với đời sống xã hội : ...........................................

Giải:

Vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sản xuất và đời sống xã hội

Đối với sản xuất:

- Giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.

- Tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường.

Đối với đời sống xã hội:

 - Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa ở các vùng núi xa xôi.

- Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và dân cư.

- Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

- Thực hiện mối giao lưu kinh tế – xã hội giữa các vùng, các nước trên thế giới.


Câu 2 trang 96 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Để đánh giá chất lượng và khối lượng hoạt động giao thông vận tải người ta thường sử dụng những tiêu chí nào ?

-    Tiêu chí đánh giá chất lượng : 

-    Tiêu chí đánh giá khối lương :

Giải:

Tiêu chí đánh giá chất lượng:

+ Độ an toàn

+ Nhanh chóng

Tiêu chí đánh giá khối lượng:

+ Khối lượng vận chuyển (số hành khách,số tấn hàng hoá).
+ Khối lượng luân chuyển (người/km; tấn/km).
+ Cự li vận chuyển trung bình (km).    


Câu 3 trang 97 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hoàn thành bảng dưới đây:

Giải:

Nhân tố

Ảnh hưởng tới phát triển và phân bố giao thông vận tải

Vị trí địa lí

Quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải.
Ví dụ: + Vùng hoang mạc: Lạc đà, trực thăng;
+ Vùng băng giá xe trượt tuyết do chó và tuần lộc kéo. 
+ Ở Nhật Bản, Anh giao thông vận tải đường biển có vị trí quan trọng.

 

Địa hình

 Địa hình ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.
Ví dụ: Địa hình đồi núi phải đầu tư nhiều để xây dựng các công trình: Chống lở đất,làm đường vòng, đường hầm...

 

Khí hậu

Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của phương tiện vận tải.
Ví dụ: Các sân bay nhiều khi phải ngừng hoạt động do sương mù.

 

Sông ngòi

Sông ngòi: ảnh hưởng vận tải đường sông,chi phí cầu đường.

 

 


Câu 4 trang 97 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy phân tích tác động của công nghiệp tới giao thông vận tải.

-    Công nghiộp với vai trò là khách hàng của giao thông vận tải :

-    Công nghiệp trang bị cơ sở vật chất cho giao thông vận tải

 Giải:

-    Công nghiệp với vai trò là khách hàng của giao thông vận tải :

Sự phát triển các trung lâm công nghiệp lớn và sự tập trung hóa lãnh thổ sản xuất công nghiệp sẽ làm tăng nhu cầu vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm, làm mở rộng vùng cung cấp nguyên, nhiên liệu và vùng tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, phát triển các trung tâm công nghiệp lớn và sự tập trung hóa lãnh thổ công nghiệp sẽ làm tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển, làm lãng cự li vận chuyển.

-    Công nghiệp trang bị cơ sở vật chất cho giao thông vận tải:

Công nghiệp cung cấp các tiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng để phục vụ cho giao thông vận tải.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác