Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 5, bài tập từ trang 64 đến trang 65 SBT Địa lý 10. Câu 2. Các câu dưới đây đúng hay sai ?

Câu 1 trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Thế nào là phân bố dân cư ? Phân bố dân cư trên thế giới có những đặc điểm gì ?

-    Phân bố dân cư là :   

-    Đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới:

+ ..............................................

+...............................................

Giải:

Khái niệm: Phân bố dân cư là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội

Đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới:

Phân bố dân cư không đều trong không gian.

Phân bố dân cư không đều theo thời gian.


Câu 2 trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)   Mật độ dân số là tiêu chí để thể hiện tình hình phân bố dân cư.

O Đúng.                      O Sai.

b)   Sự phân bố dân cư trên Trái Đất là không đều theo các khu vực và luôn biến động theo thời gian.

O Đúng.                      O Sai.

c)    Quá trình đô thị hoá làm cho lối sống của cư dân nông thôn ngày càng cách xa với lối sống thành thị về nhiều mặt.

O Đúng.                      O Sai.

Giải:

a) Mật độ dân số là tiêu chí để thể hiện tình hình phân bố dân

Đúng

b) Sự phân bố dân cư trên Trái Đất là không đều theo các khu vực và luôn biến động theo thời gian.

Đúng

a)    Quá trình đô thị hoá làm cho lối sống của cư dân nông thôn ngày càng cách xa với lối sống thành thị về nhiều mặt.

Sai


Câu 3 trang 65 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Nguyên nhân chính tác động tới sự phân bố dân cư là

a)   O lịch sử khai thác lãnh thổ.

b)   O điều kiện tự nhiên.

c)   O tình hình chuyển cư.

d)   O trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế. 

Giải:

Nguyên nhân chính tác động tới sự phân bố dân cư là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế.


Câu 4 trang 65 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nêu các đặc điểm chính của đô thị hoá.

Quá trình đô thị hoá thể hiện ở 3 đặc điểm :

Giải:

Quá trình đô thị hoá thể hiện ở 3 đặc điểm :

-       Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh

-       Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn

-       Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị


Câu 5 trang 65 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nêu ví dụ cụ thể để thấy ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

Giải:

Ảnh hưởng tích cực

Ảnh hưởng tiêu cực

-         Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

-         Thay đổi sự phân bố lao động.

-         Thay đổi quá trình sinh tử và hôn nhân ở các đô thị.

-         Nếu không phù hợp sẽ làm cho nông thôn mất đi lao động, nạn thiếu việc làm ở thành phố.

-         Môi trường bị ô nhiễm.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác