Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 2 đến câu 5, bài tập từ trang 93 đến trang 95 SBT Địa lý 10. Câu 2. Nêu vai trò của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.

Câu 2 trang 93 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nêu vai trò của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.

-    Đối với sản xuất:     

-    Đối với đời sống xã hội :

Giải:

Vai trò của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội:

Đối với sản xuất: Tạo điều kiện các ngành kinh tế , sản xuất và phát triển , tạo mối liên hệ, giữa các ngành sản xuất trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

Cho phép khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên và sự ưu đãi của tự nhiên, các di tích văn hóa, lịch sử, cũng như các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người.

Đối với đời sống xã hội: Tạo việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân , đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.


Câu 3 trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)  Các nước đang phát triển có tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ cao hơn các nước phát triển.

b)  Các nước phát triển có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP cao hơn ở các nước đang phát triển

c)  Giáo dục cũng là một loại hình dịch vụ.

d)  Đời sống càng phát triển thì các loại hình dịch vụ càng phong phú, đa dạng.

Giải:

a)   Các nước đang phát triển có tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ cao hơn các nước phát triển.

Đúng

b)   Các nước phát triển có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP cao hơn ở các nước đang phát triển.

Đúng

c)   Giáo dục cũng là một loại hình dịch vụ.

Đúng

d)   Đời sống càng phát triển thì các loại hình dịch vụ càng phong phú, đa dạng.

Đúng


Câu 4 trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.


Giải:


Câu 5 trang 95 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Trình bày đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.

Giải:

Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.

- Trong cơ cấu lao động: Các nước phát triển: trên 50%,các nước đang phát triển khoảng 30%.

- Trong cơ cấu GDP: Các nước phát triển trên 60%, các nước đang phát triển thường dưới 50%.

- Trên thế giới các thành phố cực lớn, đồng thời là trung tâm dịch vụ lớn: NiuIooc (Bắc Mĩ, Luân Đôn (Tây Âu), Tôkyô (Đông Á).

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác