Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 3, bài tập từ trang 89 đến trang 90 SBT Địa lý 10. Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng dưới đây :

Câu 1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Giải:


Câu 2 trang 89 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng dưới đây :

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Đặc điểm

Ví dụ ở Việt Nam

Điểm công nghiệp

 

 

Khu công nghiệp tập trung

 

 

Trung tâm công nghiệp

 

 

Vùng công nghiệp

 

 

Giải:

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Đặc điểm

Ví dụ ở Việt Nam

Điểm công nghiệp

       + Gồm 1 - 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên, nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản.

       + Giữa các xí nghiệp ít hoặc không có mối liên hệ giữa các XN.

   + Phân công lao động về mặt địa lí, độc lập về kinh tế, công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh.

 

Khu công nghiệp tập trung

  + Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao, có ưu đãi riêng.

        + Chi phí sản xuất thấp, có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ.

        + Sản phẩm vừa phục vụ trong nước, vừa xuất khẩu.

Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Trung tâm công nghiệp

+ Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.

  + Có các xí nghiệp hạt nhân(thể hiện hướng chuyên môn hóa).

 + Có các xí nghiệp bổ trợ, phục vụ.

TP HCM, Hà Nội, Thái Nguyên, Hạ Long,…

 

Vùng công nghiệp

 + Vùng công nghiệp ngành: là tập hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại.

+ Vùng công nghiệp tổng hợp:

+ Gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất và nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.

             + Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.

        + Có các ngành phục vụ, bổ trợ.

Vùng công nghiệp Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Hồng

 


Câu 3 trang 90 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tại sao các nước đang phát triển  ở Châu Á rất phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung?

Giải:

Các nước đang phát triến ở châu Á rất phô biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì:

Việc hình thành các khu công nghiệp tập trung mang tính tất yếu trong từng giai đoạn lịch sử của mỗi quốc gia. Đối với các nước đang phát triển, trong quá trình công nghiệp hóa, các khu công nghiệp tập trung được hình thành nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ, và kinh nghiệm quản lí của các nước đang phát triển. Ngoài ra còn góp phần tạo nên nhiều việc làm cho người lao động và công nghiệp hướng ra xuất khẩu.

Việc hình thành các khu công nghiệp tập trung mang tính tất yếu trong từng giai đoạn lịch sử của mỗi quốc gia. Đối với các nước đang phát triển, trong quá trình công nghiệp hóa, các khu công nghiệp tập trung được hình thành nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ, và kinh nghiệm quản lí của các nước đang phát triển. Ngoài ra còn góp phần tạo nên nhiều việc làm cho người lao động và công nghiệp hướng ra xuất khẩu.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác