Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 7, bài tập từ trang 24 đến trang 26 SBT Địa lý 10. Câu 2. Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau :

Câu 1 trang 24 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau :

ĐẤT

Lực

Nơi phát sinh

Nguyên nhân phát sinh

Anh hưởng tới đỉa hình

Nội lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải:

Lực

Nơi phát sinh

Nguyên nhân phát sinh

Ảnh hưởng tới đỉa hình

Nội lực

Từ bên trong Trái Đất

Năng lượng ở trong  lòng Trái Đất

 

Làm cho các lục địa được nâng lên hay hj xuống, lfm cho bề mặt Trái Đất trở nên gồ ghề

Ngoại lực

Ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất

Nguồn năng lượng của bức xạ Mặt Trời

Phá hủy chỗ này, bồi tụ chỗ kia. Làm cho bề mặt Trái Đất trở nên bằng phẳng

 


Câu 2 trang 24 Sách bài tập (SBT) Địa lý 10

Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau :

Các loại phong hoá

Khái niệm

Tác nhàn chủ yếu

Kết quả

Phong hoá lí học

 

 

 

Phong hoá hoá học

 

 

 

Phong hoá sinh học

 

 

 

 
Giải:

Các loại phong hoá

Khái niệm

Tác nhàn chủ yếu

Kết quả

Phong hoá lí học

Là sự phá hủy đá thành các khối vụn có kích thước khác nhau, không làm biến đổi màu sắc, thành phần hóa học của chúng

Sự thay đổi nhiệt độ

Sự đóng băng của nước

Tác động của con người

Đá nứt vỡ

Phong hoá hoá học

Là quá trình phá hủy, chủ yếu làm biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật

Tác động của chất khí, nước, các chất khoáng hòa tan trong nước

Đá và khoáng vật bị biến đổi thành phần, tính chất hóa học

Phong hoá sinh học

Là sự phá hủy đá và khoáng vật dưới tác động của sinh vật

Sự lớn lên của rễ cây, sự bài tiết các chất

Đá bị phá hủy về mặt cơ giới

Đá bị phá hủy về mặt hóa học

 

Câu 3 trang 25 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Vì sao phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh ?

Giải:

Phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh là do:

- Các khoáng vật tạo đá có khả năng dãn nở khi nhiệt độ tăng lên và co lại khi nhiệt độ giảm xuống. Vì thế, ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) do biên độ nhiệt dao động ngày đêm cao nên quá trình phong hóa lí học lại xảy ra rất mạnh

- Ở miền khí hậu lạnh khi nhiệt độ hạ thấp tới 00C, nước trong các khe nứt của đá hóa băng, thể tích của nước tăng lên, do đó tác động lên các khe nứt làm cho nó bị dãn thêm. Nếu hiện tượng hóa băng – băng tan xảy ra nhiều lần sẽ làm cho các đá bị vỡ thành những tảng và mảnh vụn.


Câu 4 trang 25 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ là

a)   O nước.                                             c) O sinh vật.

b)   O gió.                                               d) O con người.

Giải:

Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ là

a) nước


Câu 5 trang 25 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phong hoá vật lí và phong hoá hoá học.

Giải:

Sự khác nhau cơ bản giữa phong hoá vật lí và phong hoá hoá học:

Phong hóa vật lí làm đá bị vỡ vụn mà không làm biến đổi về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng.

Phong hóa hóa học làm đá bị biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.


Câu 6 trang 26 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)  Quá trình phong hoá diễn ra mạnh nhất là ờ bé mặt Trái Đất.

Đúng.                      O Sai.

b)  Nhiệt độ của nước càng cao thì khả nãns phong hoá hoá học của nước càng mạnh.

Đúng.                      O Sai.

Giải:

a)    Quá trình phong hoá diễn ra mạnh nhất là ờ bề mặt Trái Đất.

 Đúng

b)   Nhiệt độ của nước càng cao thì khả năng phong hoá hoá học của nước càng mạnh.

Đúng


Câu 7 trang 26 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá huỷ đá.

Giải:

 Hoạt động kinh tế của con người có tác động phá huỷ đá.

 Khai thác khoáng sản

Sản xuất vật liệu xây dựng

Phá rừng ở vùng đầu nguồn, đồi núi

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác