Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 3, bài tập trang 107 SBT Địa lý 10. Câu 2. Thế nào là sự phát triển bền vững ?

Câu 1 trang 107 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nêu những thử thách lớn của xã hội loài người về tài nguyên và môi trường.

-    Thử thách về tài nguyên :          

-    Thử thách về môi trường :

Giải:

Những thử thách lớn của xã hội loài người về tài nguyên và môi trường:

Thử thách về tài nguyên: Các nguồn tài nguyên có hạn, đang bị cạn kiệt (khoáng sản, sinh vật)

Thử thách về môi trường: Môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm, suy thoái, sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính.


Câu 2 trang 107 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Thế nào là sự phát triển bền vững ?

 Giải:

Sự phát triển bền vững là: Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường để cho sự phát triển của xã hội hôm nay không làm hạn chế cho sự phát triển của ngày mai, phải tạo nền tảng cho sự phát triển tương lai.


Câu 3 trang 107 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng dưới đây :

                                     VẤN ĐỂ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRlỂN 

 

Ớ các nước phát triển

Ở các nước đang phát triển

Biểu hiện 

Nguyên nhân

 

 

 

Hướng giải quyết

 


Giải:
 

 

Ớ các nước phát triển

Ở các nước đang phát triển

Biểu hiện


 Ô nhiễm môi trường

Suy thoái tài nguyên

Hiện tượng thủng tầng ô dôn, hiệu ứng nhà kính do tăng phát thải các chất khí. hiện tượng mưa axit...

Nguyên nhân

Việc đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng lấy củi,lấy lâm sản xuất khẩu, mở rộng diện tích canh tác,... dẫn tới rừng bị suy giảm về diện tích, chất lượng, thúc đẩy quá trình hoang hoá ở vùng nhiệt đới.

Việc khai thác mỏ mà không chú ý đến bảo vệ môi trường, thì môi trường dễ  bị ô nhiễm.

Các nước phát triển lợi dụng khó khăn ở các nước đang phát triển để bóc lột tài nguyên.

Sự phát triển công nghiệp, đô thị hóa nhanh, dẫn đến vấn đề môi trường toàn cầu (mưa axit,..), chủ yếu ở Hoa Kì.

 Nhiều nước công nghiệp phát triển đã bảo vệ tốt hơn môi trường của nước mình, lại chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.

 

Hướng giải quyết

Phải có sự phối hợp,nỗ lực chung của các quốc gia,mọi tầng lớp trong xã hội.

Chấm dứt chạy đua vũ trang,chấm dứt chiến tranh.

Giúp các nước đang phát triển thoát khỏi đói nghèo.

Áp dụng các tiến bộ khoa học – kĩ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường, sử dụng hợp tài nguyên.

Phải thực hiện các công tác quốc tế về môi trường, luật môi trường.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác