Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 2 đến câu 4, bài tập từ trang 87 đến trang 88 SBT Địa lý 10. Câu 2. Điền nội dung vào các ô trống trong sơ đồ sau :

Câu 2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Địa lý 10

Điền nội dung vào các ô trống trong sơ đồ sau :

 Giải:


Câu 3 trang 87 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Công nghiệp thực phẩm có vai trò như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ?

Giải:

Vai trò của công nghiệp thực phẩm đối với sản xuất nông nghiệp:

Nguyên liệu chủ yếu là sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nên tiêu thụ sản phẩm của nông nghiệp thúc đẩy nông nghiệp phát triển. 

Làm tăng giá trị của sản phẩm.


Câu 4 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Dựa vào kiến thức đã học, hãy điền tiếp nội dung vào sơ đồ dưới đây để thấy rõ cơ cấu ngành và đặc điểm kinh tế - kĩ thuật của một số ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chủ yếu.

Giải:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác