Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 6, bài tập từ trang 48 đến trang 50 SBT Địa lý 10. Câu 2. Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Câu 1 trang 48 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Thế nào là sinh quyển ? Nêu giới hạn của sinh quyển và đặc điểm phân bố của sinh vật trong sinh quyển.

a)  Khái niệm sinh quyển

b)  Giới hạn của sinh quyển

c)   Đặc điểm sự phân bố của sinh vật trong sinh quyển

Giải:

-  Khái niệm sinh quyển: Sinh quyển là một quyển của Trái Đất

-  Giới hạn

Giới hạn phía trên: Là nơi tiếp giáp lớp ô dôn của khí quyển

Giới hạn phía dưới xuống tận đáy đại dươn (sâu nhất >11km); ở lục địa xuống tới đáy của lớp vỏ phong hóa.

Như vậy, giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn bộ thủy quyển, phần thấp của khí quuyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa

-   Đặc điểm sự phân bố của sinh vật trong sinh quyển

Sinh vật phân bố không đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển, tập trung ở nơi có thực vật mọc, dày khoảng vài chục mét ở phía trên và phía dưới bề mặt đất.


Câu 2 trang 48 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Sinh vật không thể xâm nhập và tồn tại ở tầng ô dôn vì

a)  O tầng này hấp thụ tia tử ngoại, sẽ huỷ diệt sinh vật.

b)  O tầng này có không khí rất đậm đặc.

c)  O tầng này có nhiệt độ rất cao, sinh vật không thể sống được.

d)  O tầng này có không khí rất loãng, chủ yếu là hêli và hiđrô.

Giải:

Sinh vật không thể xâm nhập và tồn tại ở tầng ô dôn vì:

Sinh vật không thể xâm nhập vào tầng ô-dôn, vì ô-dôn hấp thụ tia từ ngoại, ngăn chặn không cho tia tử ngoại đi tới bề mặt đất. Tầng ô-dôn như một tấm áo giáp che chở cho sinh vật trên Trái Đất không bị hủy diệt.


Câu 3 trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Nhân tố

Ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bô sinh vật

Ví dụ

Khí hậu

Nhiệt độ

 

 

Nước và độ ẩm không khí

 

 

Ánh sáng

 

 

 
Giải:
 

Nhân tố

Ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật

Ví dụ

Khí

hậu

Nhiệt

độ

Mỗi loài sinh vật thích hợp với một giới hạn nhiệt độ nhất định. Nơi có nhiệt độ thích hợp thì sinh vật phát triển mạnh..

Cá chép có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +20C đến 440C.

Cá rô phi có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420C.

Nước và độ ẩm không khí

 Nơi có điều kiện thuận lợi về nước và độ ẩm thì sinh vật phát triển mạnh, ngược lại nơi nào khô hạn thì sinh vật kém phát triển.

Vùng nhiệt đới ẩm sinh vật phát triển mạnh.

Tại các hoang mạc sinh vật kém phát triển.

Ánh

sáng

Ánh sáng quyết định quá trình quang hợp của cây xanh nên có tác động đến sự phát triển và phân bố của chúng.

Cây ưa sáng có lá nhỏ phiến lá dày và màu xanh nhạt hơn sao với cây ưa bóng lá to hơn( tăng khả năng hấp thụ ánh sáng ), phiến lá mỏng hơn, màu xanh đậm hơn.

Cây ưa sáng: dương xỉ, phong lan, rong, rêu,

Cây ưa bóng:

 


Câu 4 trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)   Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,.. có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật.

O Đúng.               O Sai.

b)   Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật ,

O Đúng.               O Sai.

c)  Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật. ’

O Đúng.               O Sai.

d)  Con người vừa có tác động tích cực lại vừa có tác động tiêu cực đến sự phân’bố sinh vật.

O Đúng.               O Sai.

Giải:

a) Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,..có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật.

Đúng.                                   

b) Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật

Sai.

 c) Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật.

Đúng.                                   

d) Con người vừa có tác động tích cực lại vừa có tác động tiêu cực đến sự phân’bố sinh vật.

Đúng.


Câu 5 trang 50 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nối các ô bên trái, bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Giải:

 


Câu 6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Quan sát sơ đồ dưới đây, hãy phân tích sự ảnh hưởng của địa hình đến sự phân bố thực vật.

Giải:

Ảnh hưởng của địa hình đến sự phân bố thực vật

Độ cao làm thay đổi điều kiện nhiệt ẩm theo độ cao nên hình thành các vành đai thực vật theo đai cao. Sườn đón gió, nhiều ánh sáng sinh vật phát triển mạnh hơn sườn khuất gió, thiếu ánh sáng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác