Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 5, bài tập từ trang 52 đến trang 53 SBT Địa lý 10. Câu 2. Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí

Câu 1 trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

 Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)  Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất.

O Đúng.                      O Sai.

b)   Lớp vỏ địa lí bao gồm toàn bộ khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.

O Đúng.                          O Sai.

c)   Trong lớp vỏ địa lí có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau giữa khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.

O Đúng.                      O Sai.

Giải:

a) Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất.

 Đúng

b) Lớp vỏ địa lí bao gồm toàn bộ khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổnhưỡng quyển và sinh quyển.

Đúng

c) Trong lớp vỏ địa lí có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau giữa khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổnhưỡng quyển và sinh quyển

Đúng


Câu 2 trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí

Giải:

Khái niệm lớp vỏ địa lý:

Lớp vỏ địa lý là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển xâm nhập và tác động lẫn nhau. 


Câu 3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy hoàn thành bảng dưới đây :

 

Quy luật thông nhất và hoàn chỉnh của lóp vỏ địa lí

Khái niệm

 

Nguyên nhân

 

Biểu hiện

 

Giải:

 

Quy luật thông nhất và hoàn chỉnh của lóp vỏ địa lí

Khái niệm.

 Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ nhỏ trong lớp vỏ địa lí.

Nguyên nhân

+ Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực.
      + Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau.

Biểu hiện

Trong một lãnh thổ:
       + Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.
       + Nếu một thành phần thay đổi  sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

 


Câu 4 trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy nêu ví dụ để thấy sự thay đổi của khí hậu, sông ngòi hoặc sinh vật sẽ làm thay đổi các thành phần khác của tự nhiên, dẫn tới sự thay đổi của toàn bộ lãnh thổ.

-    Sự thay đổi của khí hậu :

-    Sự thay doi cüa sinh vật:

Giải:

Ví dụ để thấy sự thay đổi của khí hậu, sông ngòi hoặc sinh vật sẽ làm thay đổi các thành phần khác của tự nhiên, dẫn tới sự thay đổi của toàn bộ lãnh thổ.

-  Sự thay đổi của khí hậu:

Khí hậu (lượng mưa tăng):

+ Sông ngòi (lưu lượng nước, dòng chảy tăng).

+ Địa hình (mức độ xói mòn tăng).

+ Thổ nhưỡng (lượng phù sa tăng).

+ Thực vật (phát triển mạnh).

-   Sự thay đổi của sông ngòi;

+  Sông ngòi (thay đổi chế độ dòng chảy).

+ Địa hình (xói mòn mạnh, phá hủy đá).

+ Thổ nhưỡng (quá trình hình thành đất nhanh hơn).

-  Sự thay đổi của sinh vật

+ Thực vật rừng bị phá hủy:

+ Địa hình (xói mòn).

+ Khí hậu (biến đổi).

+ Thổ nhưỡng (đất biến đổi).


Câu 5 trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Ý nào dưới đây không phải là hậu quả của việc phá rừng đối với môi trường tự nhiên? 

a)   O Khí hậu Trái đất nóng lên.

b)   O Đất bị xói mòn

c)   O Chế độ nước sông thất thường.

d)   O Một số loại khoáng sản nguy cơ cạn kiệt.

Giải:

Ý kiến không phải là hậu quả của việc phá rừng đối với môi trường tự nhiên là

a) Một số loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác