Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 5, bài tập từ trang 22 đến trang 23 SBT Địa lý 10. Câu 2. Điền nội dung phù hợp vào các chỗ trống (...) trong sơ đồ sau:

Câu 1 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy điền nội dung phù hợp vào các chỗ trống (...) trong bảng sau :

                               TÁC ĐỘNG CỦA NỘI Lực ĐẾN ĐỊA HÌNH BỂ MẶT TRÁI ĐẤT

Tên vận động

Tác động tới vỏ Trái Đất

Vận động theo phương thẳng đứng

 

 

Vận động theo phương nằm ngang

 

 

 
Giải:
 

Tên vận động

Tác động tới vỏ Trái Đất

Vận động theo phương thẳng đứng

Làm cho 1 bộ phận  của lục địa bị nâng lên, trong khi bộ phận khác lại bị hạ xuống. Sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái

Vận động theo phương nằm ngang

Gây ra hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.
 
Câu 2 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lý 10

Điền nội dung phù hợp vào các chỗ trống (...) trong sơ đồ sau:

Giải:Câu 3 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

a)   O năng lượng của bức xạ mặt trời.

b)   O năng lượng của động đất, núi lửa.

c)   O năng lượng ở trong lòng Trái Đất.

d)   O năng lượng từ Vũ Trụ.

Giải:

Nguồn năng lượng sinh ra nội sinh chủ yếu là:

c) Năng lượng ở trong lòng Trái Đất


Câu 4 trang 23 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Phân biệt hiện tượng uốn nếp và hiện tượng đứt gãy.

a)   Hiện tượng uốn nếp

b)   Hiện tượng đứt gãy

Giải:

a) Hiện tượng uốn nếp:

Các lớp đá uốn thành nếp, nhưng tính chất liên tục của chúng không bị phá vỡ.
Nguyên nhân: do tác động của lực nằm ngang.

Diễn ra chậm, xảy ra ở vùng đá có độ dẻo cao

Kết quả là miền núi uốn nếp.

b) Hiện tượng đứt gãy:

Tại những vùng đá cứng, lớp đá bị gãy, đứt ra rồi chuyển dịch ngược hướng nhau.

Nguyên nhân: : do tác động của lực nằm  ngang

Xảy ra ở vùng đá cứng

Kết quả tạo ra các địa hào, địa lũy, hẻm vực, thung lũng.


Câu 5 trang 23 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) và đánh các mũi tên để tạo thành sơ đồ.

Giải:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác