Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 5, bài tập từ trang 30 đến trang 32 SBT Địa lý 10. Câu 2. Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Câu 1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Bức xạ mặt trời có vai trò quan trọng như thế nào đối với nhiệt độ không khí của Trái Đất ?

Giải:

Vai trò của bức xạ Mặt Trời  đối với nhiệt độ không khí của Trái Đất: Bức xạ mặt trời là các dòng năng lượng và vật chất của mặt trời tới trái đất, được mặt đất hấp thụ 47%, khí quyển hấp thụ 1 phần (19%).


Câu 2 trang 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

2.1.   Ở bán cầu Bắc, từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao có các khối khí xếp theo thứ tự là :

a)   O khối khí bắc cực, khối khí chí tuyên, khỏ: khi òn đới lạnh, khối khí xích đạo.

b)  O khối khí xích đạo, khối khí ôn đới. khói khí chí tu> ến. khối khí bắc cực

c)   O khối khí xích đạo, khối khí chí tuvẽn. khõ: khí ỏn đới lạnh, khối khí địa cực.

d)   O khối khí bắc cực, khối khí pn đới lạnh, khói khí chí tuyến, khối khí xích đạo.

2.2.   Khối khí nào có kí hiệu là Tm ?

a)  O Khối khí chí tuyến lục địa.

b)  O Khối khí xích đạo hải dương.

c)  O Khối khí ôn đới lục địa.

d)  O Khối khí chí tuyến hải dương.

2.3.   Gió mùa Đông Bắc lạnh hoạt động vào mùa đông ở miền Bắc nước ta là khối khí

a)   O Ac.                                                c) O Am.

b)   O Pc.                                                d) O Pm.

Giải:

2.1.  Ở bán cầu Bắc, từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao có các khối khí xếp theo thứ tự là :

b) khối khí xích đạo, khối khí chí tuvẽn. khõ: khí ỏn đới lạnh, khối khí địa cực

2.2.Khối khí nào có kí hiệu là Tm ?

c) Khối khí chí tuyến hải dương

2.3.  Gió mùa Đông Bắc lạnh hoạt động vào mùa đông ở miền Bắc nước ta là khối khí

b) Pc


Câu 3 trang 31 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nối ô ở giữa với các ô bên trái và bên phải sao cho phù hợp.

Giải:

 


Câu 4 trang 31 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Cho biết sự khác nhau giữa frông và dải hội tụ nhiệt đới.

Giải:

 Sự khác nhau cơ bản giữa dải hội tụ nhiệt đới và frông:

 + Dải hội tụ nhiệt đới là mặt tiếp xúc cùa khối khí Xích đạo bán cầu Bắc và Nam, đây đều là hai khối khí có cùng tính chất nóng ẩm.

+ Trong khi frông là mặt tiếp xúc cùa hai khối khí có nguồn gốc khác nhau và khác biệt nhau về tính chất vật lí.


Câu 5 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)   Nhiệt lượng do Mặt Trời mang đến bề mặt Trái Đất thay đổi theo góc chiếu của tia bức xạ mặt trời Góc chiếu càng lớn thì nhiệt lượng mang đến càng lớn.

O Đúng.                      O Sai.

b)   Nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất nhìn chung giảm dần từ Xích đạo về hai cực.

O Đúng.                      O Sai.

c)   Biên độ nhiệt độ trung bình năm, nhìn chung càng vào sâu trong lục địa càng lớn.

O Đúng.                      O Sai.

d)   Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì càne lên cao thì lượng bức xạ mặt trời càng nhỏ.

O Đúng.                       O Sai.

Giải:

a)    Nhiệt lượng do Mặt Trời mang đến bề mặt Trái Đất thay đổi theo góc chiếu của tia bức xạ mặt trời. Góc chiếu càng lớn thì nhiệt lượng mang đến càng lớn.

Đúng

b)   Nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất nhìn chung giảm dần từ Xích đạo về hai cực.

Đúng.

c)    Biên độ nhiệt độ trung bình năm, nhìn chung càng vào sâu trong lục địa càng lớn.

Đúng.                              

d)  Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì càng lên cao thì lượng bức xạ mặt trời càng nhỏ.

Sai

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác