Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 5, bài tập từ trang 105 đến trang 106 SBT Địa lý 10. Câu 2. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

Câu 1 trang 105 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Điền nội dung vào các ô trống để hoàn thiện sơ đồ sau :

 Giải:


Câu 2 trang 105 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nêu sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

-   Môi trường tự nhiên :   

-   Môi trường nhân tạo :

Giải:

Sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo:

Môi trường tự nhiên:

- Xuất hiện trên bề mặt Trái Đất không phụ thuộc vào con người.    

- Con người tác động vào tự nhiên làm cho nó thay đổi, nhưng các thành phần tự nhiên vẫn phát triển theo qui luật riêng cùa nó

Môi trường nhân tạo:

- Là kết quả lao động của con người,  tồn tại phụ thuộc vào con người.

- Nếu không có bàn tay chăm sóc của con người thì các thành phần cùa môi trường nhân tạo sẽ dần dần bị hủy  hoại.


Câu 3 trang 106 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Điền nội dung vào các ô trống để hoàn thành sơ đồ sau:

Giải:


Câu 4 trang 106 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Vì sao chúng ta cần bảo vệ môi trường?

Giải:

Chúng ta cần bảo vệ môi trường vì:

Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng với xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển xã hội loài người (vai trò quyết định sự phát triển xã hội là phương thức sản xuất bao gồm sức sản xuất và quan hệ sản xuất).


Câu 5 trang 106 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ dưới đây:

Giải:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác