Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải câu 1, câu 2, bài tập từ trang 100 đến trang 101 SBT Địa lý 10. Câu 2. Về kênh đào Pa - na - ma a) Hãy tính toán và hoàn thành bảng dưới đây:

Câu 1 trang 100 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Về kênh đào Xuy-ê

a)  Hãy tính toán và hoàn thành bảng số liệu dưới đây :

QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN khi qua kênh XUY-Ê

Tuyến

Khoảng cách (hải lí)

Quãng đường rút ngắn

Qua

Xuy-ê

Vòng châu Phi

Hải lí

%

Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay)

4198

11818

 

 

Mi-na al A-hma-đi - Giê-noa

4705

11069

 

 

Mi-na al A-hma-đi - Rôt-tec-đam

5560

11932

 

 

Mi-na al A-hma-đi - Ban-ti-mo

8681

12039

 

 

Ba-lik-pa-pan - Rồt-tec-đam

9303

12081

 

 

b) 

-    Giới thiệu về kênh đào.
Dựa vào bảng số liệu trên và tư liệu tham khảo ờ trang 149 trong SGK, hãy viết một báo cáo neắn (khoảng 10 dòng) về kênh đào Xuy-ê theo gợi ý sau :

-    Nêu ý nghĩa của kênh đào (đối với nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế của Ai Cập, các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen).

Giải:
a)

Quãng đường được rút ngắn khi qua kênh xuy-ê

Tuyến

Khoảng cách (hải lí)

Quãng đường rút ngắn

Qua

Xuy-ê

Vòng châu Phi

Hải lí

%

Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay)

4198

11818

 7620

 64,5

Mi-na al A-hma-đi - Giê-noa

4705

11069

6364 

57,5 

Mi-na al A-hma-đi - Rôt-tec-đam

5560

11932

6472 

53,4 

Mi-na al A-hma-đi - Ban-ti-mo

8681

12039

3358 

27,9 

Ba-lik-pa-pan - Rồt-tec-đam

9303

12081

2778 

23 


b) Sự hoạt động đều đặn của kênh đào Xuy-ê đem lại nhiều lợi ích cho ngành hàng hài quốc tế: rút ngắn quãng đường vận chuyển từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương và Thái Binh Dương và ngược lại rất nhiều so với phải vòng qua châu Phi, làm giảm chi phí vận tải, tăng cường giao lưu kinh tế, tăng cường các hoạt động hàng hải quốc tế. Mặt khác việc không phải vòng qua châu Phi mang lại an toàn hơn cho ngành hàng hải quốc tế.

Ai Cập thu được nguồn lợi rất lớn từ kênh đào Xuy-ê qua việc thu lệ phí tàu bè khi qua kênh, phát triển các ngành dịch vụ phục vụ tàu bè, buôn bán hàng hóa với nhiều nước trên thế giới....Vì vậy nếu Xuy-ê đóng cửa trong thời gian dài sẽ là tổn thất lớn đối với kinh tế Ai Cập.

Đối với các nước ven Địa Trung Hài và Biển Đen để nhập dầu từ Trung Đông, giao lưu buôn bán với các nước châu Á khác, lẽ ra họ chi cần đi một quãng đường ngắn khi qua kênh Xuy-ê, thì khi Xuy-ê bị đóng cửa buộc họ phải vòng qua phía Nam của châu Phi, rõ ràng quãng đường vận chuyển dài hơn, chi phí vận tải cao hơn, lại gặp nhiều nguy hiểm... khi đó hiệu quả kinh tế thấp, tổn thất kinh tế lớn.


Câu 2 trang 101 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Về kênh đào Pa - na - ma

a) Hãy tính toán và hoàn thành bảng dưới đây:

QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGĂN KHI QUA KÊNH PA-NA-MA

Tuyến

Khoảng cách (hải lí)

Quãng đường rút ngán

Qua

Pa-na-ma

Vòng qua Nam Mĩ

Hải lí

%

Niu Iooc - Xan Phran-xi-xcô

5263

13107

 

 

Niu Iooc - Van-cu-vơ

6050

13907 

 

 

Niu Iooc - Van-pa-rai-xô

1627

8337

 

 

Li-vơ-pun - Xan Phran-xi-xcô

7930

13507

 

 

Niu Iooc - I-ô-cô-ha-ma

9700

13042

 

 

Niu Iooc - Xit-ni

9692

13051

 

 

Niu Iooc - Thượng Hải

10584

12321

 

 

Niu Iooc - Xin-ga-po

8885

10141

 

 

 b)    Dựa vào bảng số liệu trên và tư liệu tham khảo ở trang 150 trong SGK, hãy viết một đoạn báo cáo ngắn (khoảng 10 dòng) về kênh đào Pa-na-ma theo gợi ý sau :

-    Giới thiệu về kênh đào.

-    Nêu ý nghĩa của kênh đào (đối với các nước châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kì và Pa-na-ma).

Giải:

quãng đường được rút ngắn khi qua kênh PANAMA

Tuyến

Khoảng cách (hải lí)

Quãng đường rút ngắn

Qua

Pa-na-ma

Vòng qua Nam Mĩ

Hải lí

%

Niu Iooc - Xan Phran-xi-xcô

5263

13107

 7844

 59,8

Niu Iooc - Van-cu-vơ

6050

13907 

7857 

56,5 

Niu Iooc - Van-pa-rai-xô

1627

8337

6710 

84,5 

Li-vơ-pun - Xan Phran-xi-xcô

7930

13507

5577 

41,3 

Niu Iooc - I-ô-cô-ha-ma

9700

13042

3342 

25,6 

Niu Iooc - Xit-ni

9692

13051

3359 

25,7

Niu Iooc - Thượng Hải

10584

12321

1737 

14 

Niu Iooc - Xin-ga-po

8885

10141

1256 

12,3 

 b)

Lợi ích của sự hoạt động đều đặn của kênh Pa-na-ma: kênh đào Pa-na-ma là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, giảm cước phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Đẩy mạnh giao lưu giữa các vùng thuộc châu Á - Thái Bình Dương với Hoa Kì, thúc đẩy kinh tế phát triển.

 - Đó là thắng lợi lớn vì:

+ Nhân dân Pa-na-ma phải đấu tranh trong một thời gian dài mới giành lại được. .

+ Việc buộc Hoa Kì, cường quốc số 1 thế giới về kinh tế - quân sự, trao trả lãnh thổ là một thẳng lợi lớn, thắng lợi đó lớn hơn khi lành thổ đỏ là kênh đào Pa-na-ma, là con kênh có vị trí chiến lược quan trọng trong hàng hải quốc tế và đổi với Hoa Kì kênh này có tầm quan trọng đặc biệt về kinh tế và các hoạt động quân sự.

+ Mặt khác việc kiểm soát kênh đào này mang lại cho đất nước Pa-na-ma nguồn lợi kinh tế lớn.

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác