Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 5, bài tập từ trang 71 đến trang 72 SBT Địa lý 10. Câu 2. Nêu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.

Câu 1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy cho biết vai trò của nông nghiệp.

-    Đối với đời sống : ........................................................................................

-    Đối với công nghiệp : ...................................................................................

-    Đối với xuất khẩu :  .....................................................................................

Giải:

Vai trò của nông nghiệp:

-   Đối với đời sống:  Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

-   Đối với công nghiệp: Cung cấp và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho csc ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực thực phẩm

-   Đối với xuất khẩu: Cung cấp mặt hàng xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ


Câu 2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lý 10

Nêu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.

Giải:

Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:

-   Đất trồng là tư liệu sản xuấ chủ yếu và không thể  thay thế được

-   Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi

-   Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ

-   Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào vào điều kiện tự nhiên

-   Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành công nghiẹp sản xuất hàng hóa.


Câu 3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a)  Tất cả các nền văn minh cổ đại đều là các nền văn minh nông nghiộp.

O Đúng.                O Sai.

b)  Trong tương lai, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, sản xuất nông nghiệp sẽ không còn tồn tại.

O Đúng.                O Sai.

c)  Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ 5 yếu tố cơ bản của tự nhiên là : nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

O Đúng.                O Sai.

Giải:

a)     Tất cả các nền văn minh cổ đại đều là các nền văn minh nông nghiộp.

Đúng.

b)     Trong tương lai, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, sản xuất nông nghiệp sẽ không còn tồn tại.

Sai.

c) Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ 5 yếu tố cơ bản của tự nhiên là : nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Sai.


Câu 4 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Điền những nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ sau.

Giải:


Câu 5 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Vùng nông nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

a)  O cơ sở.                                            c) O ở trình độ khá cao.

b)  O ở trình độ cao                               d) O cao nhất.

Giải:

Vùng nông nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

d) Cao nhất

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác