Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập trang 81 SBT Địa lý 10. Câu 2. Nêu sự khác nhau của 3 kiểu tháp dân số cơ bản.

Câu 1 trang 81 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Câu 1. (2,0 điểm) Hãy kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất.

Giải:

Các đới khí hậu trên Trái Đất

Theo quy luật địa đới, trên Trái Đất có các đới khí hậu :

-        Hai đới khí hậu cực.

-        Hai đới khí hậu cận cực.

-        Hai đới khí hậu ôn đới.

-        Hai đới khí hậu cận nhiệt.

-        Hai đới khí hậu nhiệt đới

-        Hai đới khí hậu cận xích đạo.

-        Hai đới khí hậu xích đạo.


Câu 2 trang 81 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Câu 2. (2,5 điểm) Nêu sự khác nhau của 3 kiểu tháp dân số cơ bản.

Giải:

 Sự khác nhau của 3 kiểu tháp dân số cơ bản :

-  Kiểu mở rộng : đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhon, các cạnh thoai thoải ; thể hiện dân số trẻ, tỉ suất sinh cao, trẻ em đông, tuổi thọ trung bình thấp, dân số tăng nhanh.

-  Kiểu thu hẹp : tháp có dạng phình to ở giữa, thu hẹp về hai phía đáy và đỉnh tháp ; thể hiện sự chuyển tiếp từ dân số trẻ sang dân số già, tỉ suất sinh giảm nhanh, nhóm trẻ em ít, gia tăng dân số có xu hướng giảm dần.

-  Kiểu ổn định : tháp có dạng hẹp ở phần đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh ; thể hiện dân số già, tỉ suất sinh thấp, tuổi thọ trung bình cao, dân số ổn định cả về quy mô và cơ cấu.


Câu 3 trang 81 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Câu 3. (3,5 điểm) Nêu các đặc điểm chính của đô thị hoá. Đô thị hoá có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường như thế nào ?

 Giải:

Đặc điểm của đô thị hoá. Ảnh hưởng củá đô thị hoá đến kinh tế - xã hội và môi trường.

a)  Các đặc điểm chính của đô thị hoá

-        Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh.

-        Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.

-        Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

b)  Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường

-  Ảnh hưởng tích cực :

+ Góp phần đấy nhanh tốc độ tảng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

+ Làm thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, thay đổi các quá trình sinh, tử và hôn nhân ở đô thị...

-  Ảnh hưởng tiêu cực :

Nếu đô thị hoá không xuất phát từ công nghiệp hoá, không phù hợp, cân đối với quá trình công nghiệp hoá : việc chuyển cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị làm giảm nguồn nhân lực ở nông thôn trong khi dân cư thành thị thiếu việc làm, điểu kiện sinh hoạt thiếu thốn, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng,...


Câu 4 trang 81 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Câu 4. (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam.

CƠ CẤU GDP THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM

(Đơn vị : %)

Năm

Nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

2000

24,54

36,76

38,74

2010

20,58

41,64

37,78

Giải:
 Nhận xét:

-    Tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm nhanh. Tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng tăng nhanh. Tỉ trọng của khu vực dịch vụ không thay đổi.

-    Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác