Trang chủ
Bình chọn:
2.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 5, bài tập từ trang 43 đến trang 44 SBT Địa lý 10. Câu 2. Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Câu 1 trang 43 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Cho biết thế nào là sóng biển, sóng bạc đầu. sóng thần.

-     Sóng biển :    

-     Sóng thần :.....

-     Sóng bạc đầu :

Giải:

Sóng biển: là một hình thức dao động cửa nước biển theo chiều thẳng đứng, nhưng lại cho ta có cảm giác là nước biển chuyển động theo chiều ngang từ ngoài khơi xô vào bờ.

Sóng thần: là sóng thường có chiều cao khoảng 20 – 40m, truyền theo chiều ngang với tốc độ có thể tới 400 – 800km/h.

Sóng bạc đầu: Sóng được tao ra do gió mạnh, các phần tử nước biển chuyển động lên cao, khi rơi xuống va đập vào nhau, vỡ tung tóe ra tạo thành bọt trắng.


Câu 2 trang 43 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

2.1.   Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng là do

a)   O sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời.

b)   O bão.

c)   O gió.

d)  O sóng thần và động đất ngầm dưới đáy biển.

2.2.   Nhận định nào sau đây không đúng ?

a)   O Các dòng biển nóng và lạnh chảy đối xứng nhau ở hai bờ đại dương.

b)   O Ớ các vùng gió mùa thường xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo mùa.

c)   O Các dòng biển lạnh thường xuất phát từ hai cực chảy về Xích đạo.

d)  O Các dòng biển nóng là dòng biển chảy từ vĩ độ thấp hơn lên vĩ độ cao hơn.

Giải:

2.1.  Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng là do:

a)    gió.

2.2.   Nhận định không đúng là:

c) Các dòng biển lạnh thường xuất phát từ hai cực chảy về Xích đạo.


Câu 3 trang 43 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Dựa vào hình sau và kiến thức đã học:

Hãy nhận xét về chế độ thuỷ triều của Trái Đất khi Mặt trăng ở các vị trí trên hình (1,2,3,4) và giải thích nguyên nhân.

Khi Mặt Trăng ở vị trí 1 :

Khi Mặt Trăng ở vị trí 2 :

Khi Mặt Trăng ở vị trí 3 :

Khi Mặt Trăng ở vị trí 4 :

Giải:

Khi Mặt Trăng ở vị trí  1: Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm thẳng hàng thì dao động thủy triều lớn nhẩt.

Khi Mặt Trăng ở vị trí  2: Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời ở vị trí vuông góc thì dao động thủy triều nhỏ nhẩt.

Khi Mặt Trăng ở vị trí 3: Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm thẳng hàng thì dao động thủy triều lớn nhẩt.

Khi Mặt Trăng ở vị trí  4: Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời ở vị trí vuông góc thì dao động thủy triều nhỏ nhẩt.

Gỉải thích: Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm thẳng hàng thì lực hút kết hợp dao động thủy triều lớn nhẩt. (Triều cường, ngày 1 và 15, không trăng, trăng tròn).

Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời ở vị trí vuông góc thì lực hút đối nghịch dao động thủy triều nhỏ nhẩt. (Triều kém,ngày 8 và 23, trăng khuyết).


Câu 4 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)  Nguyên nhân chủ yếu gây ra các hiện tượng sóng và dò/ig biển là gió.

O Đúng.                      O Sai.

b)  Ở vĩ độ thấp của bán cầu Nam, các dòng biển tạo thành hoàn lưu chảy theo chiều kim đồng hồ ; ở bán cầu Bắc theo chiều ngược lại.

O Đúng.                      O Sai.

Giải:

a)  Nguyên nhân chủ yếu gây ra các hiện tượng sóng và dò/ig biển là gió.

Đúng.

b)  Ở vĩ độ thấp của bán cầu Nam, các dòng biển tạo thành hoàn lưu chảy theo chiều kim đồng hồ; ở bán cầu Bắc theo chiều ngược lại.

 Sai.


Câu 5 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tại sao ở vĩ độ thấp, bờ đông các lục địa có mưa nhiều hơn ở bờ tây, ở vĩ độ cao thì ngược lại ?

-    Ở vĩ độ thấp : ....                        

-    Ở vĩ độ cao :

Giải:

Ở vĩ độ thấp, bờ đông các lục địa có mưa nhiều hơn ở bờ tây, ở vĩ độ cao thì ngược lại vì:

Ở vĩ độ thấp, chảy ven bờ tây các đại dương  (tức bờ đông các lục địa) là các dòng nước nóng, còn chảy ven bờ đông các đại dương (tức bờ tây các lục địa) là các dòng nước lạnh.

Ở vĩ độ cao của bán cầu Bắc, chảy ven bờ tây các đại dương (tức bờ đông các lục địa) là các dòng nước lạnh, còn chảy ven bờ đông các đại dương (tức bờ tây các lục địa) là các dòng nước nóng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác