Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 7, 8 bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 2.1:

Câu 2.1 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Số \({{ - 7} \over {12}}\) là tổng của hai số hữu tỉ âm:

(A) \({{ - 1} \over {12}} + {{ - 3} \over 4}\);

(B) \({{ - 1} \over 4} + {{ - 1} \over 3}\);

(C) \({{ - 1} \over {12}} + {{ - 4} \over 6}\);

(D) \({{ - 1} \over 6} + {{ - 3} \over 2}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) \({{ - 1} \over 4} + {{ - 1} \over 3}\).

Câu 2.2 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tổng \({a \over b} + {{ - a} \over {b + 1}}\) bằng:

(A) \({a \over {b(b + 1)}}\);

(B) 0;

(C) \({1 \over {b(b + 1)}}\);

(D) \({{2ab} \over {b(b + 1)}} + 1\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) \({a \over {b(b + 1)}}\).

Câu 2.3 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả của phép tính \({2 \over 3} + {1 \over 3}.{{ - 6} \over {10}}\) là:

(A) \({{ - 6} \over {10}}\);

(B) \({7 \over {15}}\);

(C) \({{ - 7} \over {15}}\);

(D) \({6 \over {10}}\).

Chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) \({7 \over {15}}\).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác