Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

Giải bài tập trang 6 bài 1 thu thập số liệu thống kê, tần số Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 2. Câu 1.1: Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường THCS Nguyễn Huệ được thống kê trong bảng sau...

Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường THCS Nguyễn Huệ được thống kê trong bảng sau:

LỚP

A

B

C

D

E

6

16

20

18

13

21

7

26

25

30

29

40

8

32

40

42

38

44

9

40

52

48

41

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Mỗi lớp trong các lớp 6A, 7C, 8B, 9D quyên góp được bao nhiêu quyển sách giáo khoa?

c) Trường THCS Nguyễn Huệ có bao nhiêu lớp?

Giải

a) Số sách giáo khoa quyên góp được của một lớp.

b) 16, 30, 40, 41

c) 19 lớp

Câu 1.2 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Gieo (thảy) đồng thời hai con xúc xắc (con xúc xắc là một khối lập phương số chấm trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6) một lần và quan sát tổng số chấm xuất hiên ở hai con.

a) Dấy hiệu ở đây là gì?

b) Viết dãy giá trị của dấu hiệu;

c) Khi nào thì đạt được các giá trị là 2; 12?

Giải

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc.

b) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

c) – Khi cả hai cùng xuất hiện mặt 1 chấm.

- Khi cả hai cùng xuất hiện mặt 6 chấm.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác