Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

Giải bài tập trang 7, 8 bài 2 bảng tần số các giá trị của dấu hiệu Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 2.1: Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như dưới đây...

Câu 2.1 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như dưới đây:

5  5  3  7  8  8  5  5 6  6  6  5  7  6  5  6  7  4  5  6

a) Tần số của giá trị 5 là:

(A) 6;                    (B) 20;

(C) 7;                   (D) 5.

Hãy chọn phương án đúng.

b) Lập bảng tần số  của dấu hiệu

Giải

a) (C)

b)       

Giá trị (x)

3

4

5

6

7

8

Tần số (n)

1

1

7

6

3

2

Câu 2.2 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tất cả các trường THCS thuộc huyện Tân Hà  đều tổ chức sưu tầm các bài dân ca để hưởng ứng phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Ngoài theo dõi đã ghi tóm tắt kết quả sưu tầm của các trường trong bảng dưới đây:

4

5

1

2

2

6

3

3

2

3

4

a) Nếu để tuyên dương thành tích của các trường thì theo em chỉ với bảng này đã đủ chưa? Nếu chưa thì cần có một bảng thống kê như thế nào?

b) Dấu hiệu ở đây là gì?

c) Lập bảng tần số của dấu hiệu.

Giải

a) Chưa đủ, mà cần có bảng ghi đầy đủ tên từng trường cùng với số bài dân ca mà trường đó sưu tầm được.

b) Số bài dân ca sưu tầm được của một trường.

c)       

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

1

3

3

3

1

1

Câu 2.3 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn luyện viên đã ghi lại trong bảng sau (đơn vị là giây):

11

11,2

11,3

11,2

11,5

11,2

11,3

11,2

11,1

12

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số của dấu hiệu.

Giải

a) Thời gian chạy 100m của một vận động viên.

b)       

Giá trị (x)

11

11,1

11,2

11,3

11,5

12

Tần số (n)

1

1

4

2

1

1

c) - Đạt tốc độ nhanh nhất với 11 giây

   - Đạt tốc chậm nhất với 12 giây

   - Thường chạy với tốc độ từ 11,2 hoặc 11,3 giây.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác