Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 6. Out Tet Holiday - Tết Nguyên Đán của chúng ta

Tổng hợp bài tập Writing unit 6 có đáp án và lời giải chi tiết.

WRITING

Nhìn vào tương lai của bạn!

1 Complete the sentences with information about yourself by writing

[ Hoàn thành các câu với thông tin về chính bạn bằng cách viết


Đáp án:

Hai việc bạn muốn làm trong năm tới.
1.I will be the best student at my school. [ Tôi sẽ là học sinh giỏi nhất trường.]
2. I will visit my aunt and uncle in Japan. [ Tôi sẽ thăm cô và chú ở Nhật Bản]

Hai việc bạn không muốn làm trong năm tới
1.I won’t be late for school any more. [ Tôi sẽ không đi học muộn nữa]
2. I won’t have too much homework. [ Tôi sẽ không có quá nhiều bài tập vê nhà.]

Hai thứ bạn muốn có trong năm tới
1.I will have a new caculator. [ Tôi sẽ có chiếc máy tính cầm tay mới.]
2. I will have a new schoolback. [ Tôi sẽ có cặp sách mới].

2 Using your answers in 1, write a short paragraph about your plan for the next year. You can use the expressions below.

[ Sử dụng câu trả lời của em ở bài 1, viết một đoạn văn ngắn về kế hoạch của em cho năm tới. Bạn có thể sử dụng những cách trình bày bên dưới.]

Next year I am going to .. ./I am not going to ... [ Năm tới mình dự định/ mình dự định không...]
Next year I will.../ I won't... [ Năm tới mình sẽ/ sẽ không...]

Đáp án:

Next year, I will be the best student at my chool , so I am going study a lot and try my best to finish all assignments. Then, when the summer comes, I will have a long break, so I am going to visit my aunt and uncle in Japan. I haven’t seen them for 3 years now and I miss them so much. Of course, to be a good student I will not be late for school so that won’t miss any lessons. However, I hope I won’t have too much repeated homewwork because they are so boring. To get my target, I am going to have a new school to bear my school things and a new caculator to study math and other related subjects better.


3 Rewrite the following sentences in a way that their original meanings do not change.

[ Viết lại những câu sau bằng cách không làm cho nghĩa gốc thay đổi]

1. It's good if children go to bed early. [Thật tốt nếu trẻ em đi ngủ sớm]
—> Children should........................................
2. It's not a good idea when students copy other students' work. [ Không phải là ý tưởng hay khi học sinh chép bài của bạn.]
—► Students shouldn't ........................................
3. I am not happy when children lie to their parents. [ Tôi không vui khi trẻ con nói dối bố mẹ chúng]
—► Children shouldn't ........................................
4. It's good if you say'Thank you'to a person who has helped you. [ Thật tốt nếu bạn nói cảm ơn với người đã giúp đỡ bạn.]
—► You should .........................................

Đáp án:

1.Children should go to bed early.
2. Students shouldn't copy other students'work.
3. Children shouldn't lie to their parents.
4.You should say'Thank you'to a person who has helped

4 Test your memory!!!
Write true sentences about New Year practices in different countries, using the words/phrases given.
[ Kiểm tra trí nhớ của bạn
Viết những câu đúng về các phong tục năm mới ở các nước khác nhau, sử dụng các từ và cụm từ đã cho]

Example: [ Ví dụ]

1. the first footer/can bring/good or bad luck/. [ Người xông đất có thể mang lại vận may hoặc rủi]

—> The first footer can bring good or bad luck.

2. children/usually/get up/early at Tet.

—> Children don't usually get up early at Tet. [ Trẻ con thường thức dậy sớm vào dịp Tết]

Now you do the same [ Bây giờ bạn làm tương tự ]

1. the Scottish/go/graveyard/on New Year's Eve/.

2. Viet Nam/people/should/break things/at Tet/.

3. Japan/temples/ring/their bells/108 times/.

4. a midnight kiss/can/bring/a lot of money/.

5. Thai people/throw/water/one another/.

6. Danish people/decorate/houses/drawings of the Sun/.

Đáp án:

1.The Scottish don't go to the graveyard on New Year's Eve.[ Người Scotland không đi đến nghĩa địa vào đêm giao thừa]

2.In Viet Nam, people shouldn't break things atTet.[ Ở Việt Nam, người ta không nên làm vỡ đồ vào dịp Tết]

3.In Japan, temples ring their bells 108 times.[ Ở Nhật Bản, các ngôi đền của người Nhật rung chuông 108 lần.]

4.A midnight kiss can't bring a lot of money.[ Một nụ hôn lúc nửa đêm không thể mang lại nhiều tiền]

5.Thai people throw water on/at one another.[ Người Thái té nước vào người khác]

6.Danish people don't decorate their houses with drawings of the Sun. [ Người Đan Mạch không trang trí nhà bằng các bức tranh vễ ông Mặt Trời]

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác