Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 2. My Home - Ngôi nhà của tôi

Tổng hợp bài tập Vocabulary & Grammar có đáp án.

VOCABULATY & GRAMMAR

1 Fill each blank with a suitable word. The first letter of the word is given.

[ Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp. Ký tự đầu tiên đã được cho sẵn]

1. I live in a t                house in Ho Chi Minh City.

2. K'nia lives with her family in a s                     house in Tay Nguyen.

3. Last year Lan lived with her family in a big c_               _ house in Hung Yen.

4. My family lives in an a                in Nguyen Chi Thanh Street.

5. I want to live in a v                   with a big garden.

Đáp án:

1. town

Tôi sống  trong một ngôi nhà thành thị ở thành phố Hồ Chí Minh.

2. stilt

K'nia sống cùng với gia đình trong một ngôi nhà sàn ở Tây Nguyên.

3. country

Năm ngoái Lan sống cùng với gia đình trong một ngôi nhà nông thôn lớn ở Hưng Yên.

4. apartment

Gia đình của tôi sống trong một căn hộ ở đường Nguyễn Chí Thanh.

5. villa

Tôi muốn sống trong một căn biệt thự với một khu vườn lớn.

 

2 Find eight words related to the topic "My home" in the word search puzzle. The words can run up, down, across or diagonally.

[ Tìm 8 từ liên quan đến chủ đề " My home" trong câu đố tìm từ. Những từ này có thể kéo lên, kéo xuống, gạch ngang hay đi chéo]

Đáp án: 

1. bathroom [ phòng tắm]
2. hall [ hành lang]
3. attic [ gác mái]
4. cupboard [ tủ chén]
5. bedroom [ phòng ngủ]
6. kitchen [ nhà bếp]
7. poster [ tờ quảng cáo]
8. pillow [ gối]

3 Find which word does not belong in each group. Then read the words aloud.

[ Tìm từ nào không thuộc về nhóm từ. Sau đó đọc những từ này to lên]

1. A. sofa [ ghế sô-pha]       B. chair[ ghế]                         C. toilet[ nhà vệ sinh]                    D. table[ cái bàn]
2. A. cooker[ cái bếp]          B. desk[ bàn có ngăn kéo]       C. dishwasher[ máy rửa chén]        D. fridge[ tủ lạnh]
3. A. bed[ giường]               B. lamp[ đèn bàn]                   C. fan[ quạt điện]                           D. villa [ biệt thự ]
4. A. aunt[ cô/ dì]               B. uncle[ chú/ bác]                  C. grandmother[ bà]                      D. teacher [ giáo viên]
5. A. cousin[anh/ em họ]    B. mother[mẹ]                         C. father[bố/cha]                          D. brother[anh/em trai]

Đáp án:

1. C        2. B         3. D           4. D             5. A


3 Look at the living room below. Complete the passage, using is/are/isn't/aren't.

[ Nhìn vào phòng khách bên dưới. Hoàn thành bài đọc, sử dụng is/ are/ isn't/ aren't]

Đáp án:

1. is             2. are              3. isn't            4. are

5. is              6. aren't            7. is

Bài dịch:

Phòng khách trong nhà tôi lớn. Có một cái bàn và ghế sô-pha dài. Cũng có hai ghế bành. Không có đèn trần nhưng có hai đèn đứng. Căn phòng thì mát vào mùa hè vì có quạt trần. Không có nhiều bức tranh trên tường; chỉ có một bức tranh to. cái tôi thích nhất trong căn phòng này là chiếc cửa sổ to. 

5 Look at the picture. Fill each blank in the following conversation with a suitable preposition of place from the box.

[ Nhìn vào tranh. Điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn đối thoại sau với một từ phù hợp chỉ địa điểm trong khung]

in[ trong]                 on[ trên]                    behind[ phía sau]                 in front of [ phía trước]

between[ giữa]       next to [ bên cạnh]    under[ ở dưới]

Đáp án:

1. under

2. in

3. on

4. next to

5. between

Bài dịch:

 

Mi và bố mẹ đang ở trong phòng khách
Mẹ: Con có biết con mèo của mình ở đâu không?
Mi: Con nghĩ nó ở dưới bàn ăn trong bếp ạ.
Mẹ: Con có nhìn sách quyển sách của mẹ ở đâu không?
Mi: Dạ, mẹ. Nó ở trên bàn. Con thấy nó sáng nay.
Mẹ: Cảm ơn con. Ồ, mẹ phải tìm mũ của mẹ.

 

Mẹ đi vào nhà bếp
Mẹ: Nó đây rồi. Nó bên cạnh quyển sách của con. Con có cần quyến sách bây giờ không?
Mi: Có thưa mẹ. Cảm ơn mẹ ạ.
Bố ( từ phòng khách đi xuống): Vợ à, em có thấy mắt kính để đọc sách của anh trên bàn ăn không?
Mẹ: Có, chống. Chúng ở giữa sách của Mi và chiếc bình.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác