Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 3. My Friends - Những người bạn của tôi

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 3 có đáp án và lời giải chi tiết.

PHONETICS


1 What can you see? Label the pictures (They all begin with p or b) then read the words aloud.

[ Bạn có thể nhìn thấy gì? Dán nhãn cho những bức tranh ( Chúng bắt đầu với “p” hoặc “b”) sau đó đọc to các từ này lên]

Đáp án:


1. pen [ bút mực]
2. bread [ bánh mì]
3. baby [ em bé]
4. pig [ con lợn/ heo]
5. bee[ con ong]
6. ball [ quả bóng/ banh]
7. picture[ bức tranh]
8. bed[ chiếc giường]
9. pizza[ bánh pizza]
10. peas [ hạt đậu]
11. bus [ xe buýt]
12. piano [ đàn dương cầm]

2 Practise these tongue twisters.

[ Thực hành những câu đọc xoắn lưỡi]


Picky people pick Peter Pan Peanut Butter.
Peter Pan Peanut Butter is the peanut butter picky people pick.
The big black bug bit the big black bear, but the big black bear bit the big black bug back!
Black background, brown background.
Plain bun, plum bun, bun without plum.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác