Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 7: Growing up

Giải bài tập Reading, Unit 7 Growing up trang 88, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). 1. Look at the picture. What is special about it? Read and check your answer.

THINK! Did you look very different last week and five years ago. How?

(HÃY NGHĨ! Bạn có trông rất khác vào tuần trước và năm năm trước. Khác như thế nào?)

Lời giải:

Yes. I looked very different last week and five years ago. I look older and fatter. I had longer hair and fairer complexion.

(Đúng. Tôi trông rất khác vào tuần trước và năm năm trước. Tôi trông già hơn và béo hơn. Tôi đã có mái tóc dài hơn và nước da trắng hơn.)

1. Look at the picture. What is special about it? Read and check your answer.

(Hãy nhìn vào bức tranh. Trong bức tranh có điều gì đặc biệt? Đọc và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Lời giải:

Đáp án C. Munish made the picture from 6,575 photos of his daughter.

(Munish đã thực hiện bức tranh từ 6.575 bức ảnh của con gái mình.)

Hướng dẫn dịch:

Vào ngày 23/2/1998, Munish Bansal chụp ảnh con gái mới chào đời của mình alf Suman

Mỗi ngày sau đó, Munish đều chụp ảnh con gái mình, có khi là vào bổi sáng, có khi lại vào buổi chiều

Thỉnh thoảng, Suman cũng mệt hoặc chán và cô ấy không muốn nhìn vào camera nhưng cô ấy thường vui vẻ

Ngày này qua ngày khác, Suman không thay đổi quá nhiều, tuy nhiên mỗi năm cô ấy đếu lớn hoặc thay đổ một chút

Vào sinh nhật năm 18 tuổi, 6575 ngày sau khi cô ấy ra đời, Minush vẫn chụp ảnh con gái như bình thường nhưng giờ đây cô ấy đã là người lớn

Muinish thu thập tất cả 6575 bức ảnh và tạo thành một bức ảnh to từ chúng và tặng cô ấy như một món quà

 2. Read and listen to the text and write True or False.

(Đọc và nghe văn bản và viết Đúng hoặc Sai.)

Lời giải:

1. F     2. T     3. F     4. T    

1. F

Munish didn't take photos when Suman was sad.       

(Munish không chụp ảnh khi Suman buồn.)

2. T 

Munish took a photo of his daughter at a different time every day.   

(Munish đã chụp ảnh con gái của mình vào một thời điểm khác nhau mỗi ngày.)

3. F (Suman didn't change a lot)  

Suman is quite different in the photos from one day to the next.

(Suman hoàn toàn khác trong các bức ảnh từ ngày này sang ngày khác.)

4. T

Suman was an adult when she received the present.

(Suman đã trưởng thành khi cô ấy nhận được món quà.)

3. Check the meanings of the words in blue in the text.

(Kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.)

Lời giải:

1. grew: lớn 

2, changed : thay đổi

3. collected: sưu tầm, thu thập

4. made: làm 

5. gave : tặng

 

4. Work in groups. What do you think of Munish's special picture? Has your family got a lot of photos?

(Làm việc nhóm. Bạn nghĩ gì về bức tranh đặc biệt của Munish? Gia đình bạn đã có nhiều ảnh chưa?)

Lời  giải:

- Munish's special picture is the most beautiful picture I have ever seen. It's the mother's love for her daughter. My family has got a lot of pictures.

(Bức tranh đặc biệt của Munish là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó là tình yêu của người mẹ dành cho con gái của mình. Gia đình tôi có rất nhiều bức ảnh.)

I think it is a meaning and precious present to Suman and in my family, there are a lot of photos especially old photos such as my parents’ wedding, my sister’s birthday, etc

(Tớ nghĩ đó là một món quà ý nghĩa và quý giá đối với Suman và trong gia đình tớ, có rất nhiều ảnh, đặc biệt là những bức ảnh cũ như đám cưới của bố mẹ tớ, sinh nhật của chị gái tớ, v.v)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me