Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 7: Growing up

Giải bài tập Speaking, Unit 7 Growing up trang 92 , sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). 1. Complete the dialogue with sentences a - d. Then watch or listen and check.

THINK! Imagine that you can interview your favourtie singer or actor. What questions do you want to ask?

(HÃY NGHĨ! Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể phỏng vấn ca sĩ hoặc diễn viên yêu thích của bạn. Bạn muốn hỏi những câu hỏi nào?)

Lời giải:

If I can interview my favorite singer or actor, I will ask the following questions:

Where you live now?

What do you usually do in your free time?

What is your Facebook?

Do you have to work on weekends?

(Nếu tôi có thể phỏng vấn ca sĩ hoặc diễn viên yêu thích của tôi, tôi sẽ hỏi những câu hỏi sau:

Bây giờ bạn đang sống ở đâu?

Bạn thường làm gì lúc rảnh rỗi?

Facebook của bạn là gì?

Bạn có phải làm việc vào cuối tuần không?)

1. Complete the dialogue with sentences a—d. Then watch or listen and check.

Where is the pop star from?

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu từ a đến d. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra.)

Lời giải:

1-c              

2-a

3-d

4-b

 

The pop start is from Texas/ the USA

 

Hướng dẫn dịch:

 

Người phỏng vấn: Xin chào, rất vui được gặp bạn. Mình có một số câu hỏi nếu cậu không phiền.

 

Ngôi sao ca nhạc: Chắc chắn rồi

 

Người phỏng vấn: Tuyệt vời! Cậu quyết định trở thành ca sĩ từ khi nào vậy?

 

Ngôi sao ca nhạc: Một câu hỏi rất hay. Mình quyết định trở thành ca sĩ khi mình còn đang đi học.

 

Người phỏng vấn: Thật á? Khi đó cậu bao nhiêu tuổi?

 

Ngôi sao ca nhạc: Khoảng 10 tuổi, tớ nghĩ yhees

 

Người phỏng vấn: Thật là thú vị. Cậu học ở đâu vậy?

 

Ngôi sao ca nhạc: Erm, đầu tiên mình học ở Texas sau đó mình chuyển đến Newyork 

 

Người phỏng vấn: Tuyệt. Cậu có thích sống ở đây không? 

 

Ngôi sao ca nhạc: Chắc chắn là có rồi. Thật thú vị khi ở trong một thành phố lớn

 

Người phỏng vấn: Ok. Thêm một câu hỏi nữa. Đâu là khoảnh khắc thú vị nhất trong sự nghiệp của cậu?

 

Ngôi sao ca nhạc. Mmm. Đây là một câu hỏi khó. Tớ nghĩ là khoảng khắc tớ hát cùng Beyonce năm   ngoái

 

Người phỏng vấn: Tất nhiên rồi. Thật tuyệt. Cảm ơn vì đã dành thời gian

 

Ngôi sao ca nhạc: Không có gì.

2. Look at the Key Phrases. Which does the interviewer use and which does thepop star use? Then watch or listen and check your answers.

(Nhìn vào các cụm từ khóa. Người phỏng vấn sử dụng cụm từ nào và ngôi sao nhạc pop sử dụng cụm từ nào? Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

KEY PHRASES

Doing an interview

  1. I've got a few questions for you, if that's OK.
  2. Sure. Go ahead.
  3. Good question!
  4. One more question.
  5. That's a difficult one.
  6. Thanks for your time.

Lời giải:

CỤM TỪ KHÓA

Thực hiện một cuộc phỏng vấn

1. Tôi có một vài câu hỏi cho bạn, nếu điều đó được.

2. Chắc chắn rồi. Bạn cứ tự nhiên.

3. Đó là một câu hỏi hay!

4. Một câu hỏi nữa.

5. Đó là một sự khó khăn.

6. Cảm ơn vì thời gian của bạn.

* Interviewer: 

1. I've got a few questions for you.

4. One more question.

6. Thanks for your time.

* Pop star: 

2. Sure, go ahead.

3. Good question!

5. That's a difficult one.

3. Practice the dialogue with a partner.

(Thực hành đoạn hội thoại với bạn cùng lớp.)

4. Read the Study strategy. Look at the situation and then think of some follow - up questions for 1-5 in the table.

(Đọc phần nghiên cứu chiến lược. Xem tình huống và sau đó nghĩ về một số câu hỏi tiếp theo cho câu hỏi từ 1 đến 5 trong bảng.)

Lời giải:

1. Why did you go there?

2. When did you go there?

3. Where did you visit?

4. What did you do there?

5. Did you enjoy it?

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao bạn đến đó?

2. Bạn đến đó khi nào?

3. Bạn đã đến thăm những nơi nào?

4. Bạn đã làm gì ở đó?

5. Bạn có thích nó không?

5. Work in pairs. Prepare and practice interviews with a famous person. Use the Key Phrases, the Study Strategy and ideas from the list below.

(Làm việc theo cặp. Chuẩn bị và thực hành các cuộc phỏng vấn với một người nổi tiếng. Sử dụng các Cụm từ Khóa, Chiến lược Nghiên cứu và các ý tưởng từ danh sách bên dưới.)

Lời giải:

A: Hello. It’s great to see you. I’ve got a few questions for you, if that’s OK.

B: Sure, go ahead

A: When did you become a model?

B: Good question. When I was 20 years old, I decided to become a model.

A:  When did you get married to your husband?

B: Last year, I got married to my boyfriend.

A: What do you like when you were young?

B: I liked watching TV and playing volleyball.

A: How did you feel when you were first on stage?

B: I felt very excited and happy.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin chào. Thật là tuyệt khi gặp bạn. Tớ có một vài câu hỏi cho bạn, nếu điều đó ổn.

B: Chắc chắn rồi, tiếp tục đi

A: Bạn trở thành người mẫu khi nào?

B: Câu hỏi hay. Năm 20 tuổi, tớ quyết định trở thành người mẫu.

A: Bạn kết hôn với chồng của bạn khi nào?

B: Năm ngoái, tớ đã kết hôn với bạn trai của mình.

A: Bạn thích gì khi còn trẻ?

B: Tớ thích xem TV và chơi bóng chuyền.

A: Bạn cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu?

B: Tớ cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me