Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 7: Growing up

Giải bài tập Puzzles and games, Unit 7 Growing up trang 95, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). 3. WORDSNAKE. Find seven object pronouns.

1. Read the sentences and complete he table. Then draw the men's face.

(Đọc các câu và hoàn thành bảng. Sau đó, vẽ khuôn mặt của nam giới.)

Lời giải:

Rob đeo kính.

Người đàn ông tóc dài có ria mép.

Tóc của Simon có màu nâu và xoăn.

Neil có đôi mắt nâu.

Người đàn ông có đôi mắt xanh có khuôn mặt vuông.

Người đàn ông có râu không bên cạnh người đàn ông đeo kính.

Người đàn ông với mái tóc xù có đôi mắt màu xám và ở bên phải Neil và Rob có khuôn mặt gầy. Người đàn ông với mái tóc vàng đeo kính.

Người đàn ông có mái tóc đen ở giữa Simon và Rob.

 

 

Simon

Neil

 

Rob

Hair colour                  

brown

black

 

blonde

Hair style

Curly

long

 

spiky

Eyes

blue

brown

 

grey

Face

square

thin

 

thin

Other

beard

moustache

 

glasses

2. PAST SIMPLE TENNIS. Play in pairs. Follow theinstructions

 (TRÒ CHƠI QUẦN VỢT-THÌ QUÁ ĐƠN GIẢN. Chơi theo cặp. Làm theo chỉ dẫn.)

Lời giải:

Học sinh A: Nói một động từ với học sinh B

Học sinh B: Nói dạng quá khứ đơn của động từ đó và nói một động từ khác với học sinh A

3. WORDSNAKE. Find seven object pronouns.

(TRÒ CHƠI CON RẮN. Tìm 7 đại từ tân ngữ.)

Lời giải:

1. them        

2. her

3. you

4. us

5. it

6. me

7.him

 

4Unscramble the words to find five life events.

(Sắp xếp các từ để tìm ra năm sự kiện trong cuộc sống.)

Lời giải:

1. get a job

2. grow up

 

3. leave school

4. go to school

5. have children     

   

 

5. FIND SOMEONE WHO.... Walk around the class and ask questions. Write a different name for each question. Find someone who...

(TÌM MỘT NGƯỜI .... Đi quanh lớp và đặt câu hỏi. Viết một tên khác cho mỗi câu hỏi. Hãy tìm người nào mà...)

Lời giải:

 

 

Names

1

ate pizza yesterday

 

Lan

2

Went to be at midnight last weekend

 

Hoa

3

Didn’t go to the cinema last month

 

Tuấn

4

Played video games yesterday

 

Linh

5

Didn’t have long hair two years ago

 

Mai Anh

6

Lived in another city when they were younger   

      

Thùy

7

Read  a good book last year

 

Quỳnh

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me