Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 9. Cities in the World - Các thành phố trên thế giới

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

PHONETICS

1 Which words have the sound/əʊ/? Which words have the sound//?

[ Từ nào có âm /əʊ/? Từ nào có âm /aɪ/?]

Đáp án:

2 Read aloud these two short poems.

[ Đọc to hai bài thơ ngắn này]

Bài dịch:

1. Cô Bạch Tuyết thích những cánh diều đang bay.
Cao! Cao!
Những cánh diều trên bầu trời.
Cô cười.

2. Vào tháng 11 trời lạnh.
Không có hoa.
Tôi không muốn ở nhà một mình.


3 Make sentences or make a short poem with the words in 1.

[ Viết các câu hoặc sáng tác một bài thơ ngắn với các từ ở bài 1]

Đáp án:

It's time for my wife
to drive to buy wine
when the light is bright
and she smiles like flying kites.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác