Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 9. Cities in the World - Các thành phố trên thế giới

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

SPEAKING

1 Describe a place.

[ Miêu tả một nơi]

Em có thể miêu tả một nơi ( thành phố/ thị trấn/ làng mạc) nơi em sống với 3 đến 5 tính từ. Đưa ra lý do.
Ví dụ: yên tĩnh, xinh đẹp, tuyệt vời
Thị trấn nơi tôi sống  thì yên tĩnh.( Không có nhiều người và nhiều giao thông)
Nó cũng đẹp nữa ( Tôi thích những ngôi nhà nhỏ và cái hồ)
Tôi nghĩ nó là một thị trấn tuyệt vời ( bởi vì thời tiết đẹp và con người thân thiện)

Đáp án:

Adjectives: comfortable, noisy, convenient, boring.

The neighborhood where I live is so noisy. ( There are many new houses are under construction and I can't sleep well at weekends.)
But, it is very convenient because it's near the market and stores. ( I can buy anything easily and fast.)
Athough it's boring ( People go to work all day and seldom we see each other to talk), I still love my room because it's very comfortable and cozy.

 

2 Have you ever done these things? Take turns to ask and answer questions. Remember to describe the experiences.

- climbing a mountain

- cooking a meal yourself

- playing a game in the rain

-  eating snails

- travelling by bus to school

[ Bạn đã bao giờ làm những việc này chưa? Thay phiên nhau hỏi và trả lời. Nhớ mô tả trải nghiệm]
- leo núi
- tự tay nấu một bữa ăn
- chơi trò chơi trong mưa
- ăn ốc sên
- đi học bằng xe buýt

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác