Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 9. Cities in the World - Các thành phố trên thế giới

Tổng hợp bài tập Writing unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

WRITING

1 Rearrange the words to make correct sentences.

[ Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu đúng]

1. We're/time/great/here/having/a/in Cambodia/!

2. The/lovely/weather/has been/.

3. The/good/is/food/.

4. local/friendlỵ/The/are/people/.

5. We've/Angkor Wat and Angkor Thom/visited/.

6. fabulous/They're/so/!

7. Send/to Mum and Dad/our love/.

Đáp án:

1. We're having a great time here in Cambodia!

2. The weather has been lovely.

3. The food is good.

4. The local people are friendly.

5. We've visited Angkor Wat and Angkor Thom.

6. They're so fabulous!

7. Send our love to Mum and Dad.

Bài dịch:

1. Chúng em đang có khoảng thời gian tuyệt vời ở Campuchia.

2. Thời tiết dễ chịu.

3. Thức ăn ngon.

4. Dân địa phương thân thiện.

5. Chúng em đã đến Angkor Wat và Angkor Thom.

6. Chúng rất hùng vĩ.

7. Gửi lời hỏi thăm của chúng em đến bố mẹ nhé!

 

2  Use the information in 1 to answer the following questions.

[ Sử dụng thông tin ở bài 1 để trả lời những câu hỏi sau đây]

1. Where are Ha and Phong? [ Hà và Phong đang ở đâu?]

2. Do they like the weather and the food? Why? [ Họ có thích thời tiết và thức ăn ở đó không? Tại sao?]

3. What do Ha and Phong think about the local people? [ Hà và Phong nghĩ gì về dân địa phương?]

4. What have Ha and Phong done? [ Hà và Phong đã làm gì?]

5. Do they like it? How do you know? [ Họ có thích nó không? Làm sao bạn biết?]

Đáp án:

1. They are in Cambodia.

2. Yes, they do, because the weather has been lovely and the food is good.

3. They think the local people are friendly.

4. They have visited Angkor Wat and Angkor Thom.

5. Yes, they do, because they say the temples are fabulous.

 

3 Complete the postcard

[ Hoàn thành bưu thiếp]

Đáp án:

1. having                 2. Sun             3. white                4. eaten           5. go                6. Wish

Bài dịch:

Ted thân mến,


Đây là Nha Trang! Mình đang có khoảng thời gian rất vui ở đây! Mặt trời đang chiếu nắng mọi lúc, và biển cũng sạch nữa: biển xanh và cát trắng! Hôm nay mình ăn cua. Chúng ngon lắm. Ngày mai mình sẽ đến đảo HÒn Tre. Mình ước mình bạn cũng ở đây.

Yêu bạn,

Mary

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác