Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 24 bài 9 phép trừ phân số Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 9.1: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng...

Câu 9.1 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:

(A) Số đối của \({{ - 3} \over 4}\) là                 1) \({7 \over {11}}\) 

(B)   Số đối của \({{ - 7} \over {11}}\)  là               2) 0

(C)  Số đối của \({{ - 7} \over {11}}\) là                 3) \({3 \over 7}\)

(D) Số đối của 0 là                     4) \({3 \over 4}\)  

                                                      5) \({{ - 7} \over 3}\) 

Giải

A)–4; B)-1; C)–5; D)-2     

Câu 9.2 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Kết quả của phép tính \({1 \over 3} - {1 \over 4} + {1 \over 5} - {1 \over 6}\) là

\(\left( A \right){{17} \over {60}};\)

\(\left( B \right){{13} \over {60}};\)                                     

\(\left( C \right){7 \over {60}};\)

\(\left( D \right){{23} \over {60}}\)

Hãy chọn kết quả đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( C \right){7 \over {60}};\)

Câu 9.3 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

a) Chứng tỏ rằng n ∈ N, n # 0 thì:

\({1 \over {n(n + 1)}} = {1 \over n} - {1 \over {n + 1}}\)

b) Áp dụng kết quả ở câu a) để tính nhanh: 

\(A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ... + {1 \over {9.10}}\)

Giải

a) \({1 \over {n(n + 1)}} = {{n + 1 - n} \over {n(n + 1)}} = {{n + 1} \over {n(n + 1)}} - {{n + 1} \over {n(n + 1)}} = {1 \over n} - {1 \over {n + 1}}\)      

b) \(S = 1 - {1 \over 2} + {1 \over 2} - {1 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 4} + ... + {1 \over 9} - {1 \over {10}} \)

\(S= 1 - {1 \over {10}} = {9 \over {10}}\)      

Câu 9.4 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tính nhanh \(A = {1 \over 6} + {1 \over {12}} + {1 \over {20}} + {1 \over {30}} + {1 \over {42}} + {1 \over {56}}\) 

Giải

\( = {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + {1 \over {4.5}} + {1 \over {5.6}} + {1 \over {6.7}} + {1 \over {7.8}}\) 

\( = {1 \over 2} - {1 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 4} + {1 \over 4} - {1 \over 5} + {1 \over 5} - {1 \over 6} + {1 \over 6} - {1 \over 7} + {1 \over 7} - {1 \over 8} = {1 \over 2} - {1 \over 8} = {3 \over 8}\) 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác