Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 26 bài 10 phép nhân phân số Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 10.1: là tích của hai phân số...

Câu 10.1 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({5 \over {38}}\) là tích của hai phân số

\(\left( A \right){{ - 5} \over 2}.{1 \over { - 19}};\)

\(\left( B \right){{ - 5} \over {19}}.{1 \over 2};\)

\(\left( C \right){5 \over { - 2}}.{{ - 1} \over { - 19}};\)

\(\left( D \right){1 \over { - 2}}.{5 \over {19}};\)

Hãy chọn đáp số đúng.

Giải

Chọn đáp án \(\left( A \right){{ - 5} \over 2}.{1 \over { - 19}}\)

Câu 10.2 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tích \({1 \over {11}}.{1 \over {12}}\) bằng:

\(\left( A \right){1 \over {12}} - {1 \over {11}};\)

\(\left( B \right){2 \over {23}};\)

\(\left( C \right){1 \over {11}} + {1 \over {12}}\)

\(\left( D \right){1 \over {11}} - {1 \over {12}}\)

Hãy chọn đáp số đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( D \right){1 \over {11}} - {1 \over {12}}\)

Câu 10.3 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm phân số tối giản \({a \over b}\) sao cho phân số \({a \over {b - a}}\) bằng 8 lần phân số \({a \over b}\).

Giải

Từ \({a \over {b - a}} = {a \over b}.8\), suy ra:

ab = 8a(b – a)

ab = 8ab – 8a2

8a2 = 7ab

8a = 7b hay \({a \over b} = {7 \over 8}\).

Câu 10.4 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm số nguyên dương nhỏ nhất để khi nhân nó với mỗi một trong các phân số tối giản \({3 \over 4},{{ - 5} \over {11}},{7 \over {12}}\), đều được tích là những số nguyên.

Giải

Gọi a là số nguyên dương cần tìm

Để \({{3a} \over 4},{{ - 5a} \over 1},{{7a} \over {12}}\) là những số nguyên thì a phải chia hết cho 4, cho 11, cho 12; a là số nguyên dương nhỏ nhất nên a là BCNN(4,11,12) = 132.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác