Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 18, 19 bài 7 phép cộng phân số Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 7.1: Tổng của hai phân số...

Câu 7.1 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tổng của hai phân số \({7 \over {15}}\) và \({{ - 2} \over 5}\) bằng

\(\left( A \right){5 \over {10}};\)                                                                    

\(\left( B \right){5 \over {20}};\)

\(\left( C \right){1 \over {15}};\)

\(\left( D \right){{ - 1} \over {15}}\)

Hãy chọn đáp số đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( C \right){1 \over {15}}\)

Câu 7.2 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tổng của ba phân số \({1 \over 3},{4 \over 7}\)  và \({{ - 5} \over {21}}\) bằng

\(\left( A \right){2 \over 3};\)                                                                        

\(\left( B \right){3 \over {31}};\)

\(\left( C \right){{24} \over {21}};\)

\(\left( D \right){{27} \over {42}}\)

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( A \right){2 \over 3}\)

Câu 7.3 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

 

Không tính tổng của ba phân số sau, hãy chứng tỏ rằng tổng đó nhỏ hơn 2

\(A = {{11} \over {29}} + {9 \over {17}} + {{10} \over {19}}\)

Giải

\({{11} \over {29}} < {{11} \over {15}};{9 \over {17}} < {9 \over {15}};{{10} \over {19}} < {{10} \over {15}}\). Do đó:                             

\(A = {{11} \over {15}} + {9 \over {15}} + {{10} \over {15}} = {{30} \over {15}} = 2\) 

Câu 7.4 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho \(A = {{2011} \over {2012}} + {{2012} \over {2013}};B = {{2011 + 2012} \over {2012 + 2013}}\)   

Trong hai số A và B, số nào lớn hơn?

Giải

\(A = {{2011} \over {2012}} + {{2012} \over {2013}} > {{2011} \over {2013}} + {{2012} \over {2013}} = {{2011 + 2012} \over {2013}} > {{2011 + 2012} \over {2012 + 2013}} = B\)

Vậy A > B

Câu 7.5 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết phân số \({7 \over {16}}\) và thành tổng của hai phân số tối giản có mẫu khác nhau.

Giải

Có thể viết như sau:

\({7 \over {16}} = {{1 + 6} \over {16}} = {1 \over {16}} + {6 \over {16}} = {1 \over {16}} + {3 \over 8};\) 

\({7 \over {16}} = {{2 + 5} \over {16}} = {2 \over {16}} + {5 \over {16}} = {1 \over 8} + {5 \over {16}};\)

\({7 \over {16}} = {{3 + 4} \over {16}} = {3 \over {16}} + {4 \over {16}} = {3 \over {16}} + {1 \over 4};\)

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác