Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 9 bài 3 ghi số tự nhiên Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 3.1: Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được....

Câu 3.1. trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được

(A) 3 số           (B) 4 số           (C) 5 số           (D) 6 số

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Chọn (D). Các số đó là 40, 51, 62, 73, 84, 95.


Câu 3.2. trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6 viết số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và:

a) Lớn nhất      b) Nhỏ nhất

Giải

a) 7630             b) 3067

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác