Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 22, 23 bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 8.1: Hãy chọn đáp án đúng...

Câu 8.1 trang 22 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Nếu \({x \over 3} = {y \over 8}\) và x + y = -22 thì:

(A) x = 3; y = 8;

(B) x = -6; y = -16;

(C) x = -16; y = -6;

(D) x = 6; y = -28.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) x = -6; y = -16.

Câu 8.2 trang 22 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Nếu \({a \over b} = {c \over d}\) thì ta có:

(A) \({a \over b} = {{a + c} \over {b - d}}\);

(B) \({a \over b} = {{ac} \over {bd}}\);

(C) \({a \over b} = {{a + c} \over {b + d}}\);

(D) \({a \over b} = {{a - c} \over {b + d}}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) \({a \over b} = {{a + c} \over {b + d}}\).

Câu 8.3 trang 23 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \({a \over b} = {c \over d}\). Chứng minh \({a \over {3a + b}} = {c \over {3c + d}}\)

Giải

\({a \over b} = {c \over d} \Rightarrow {a \over c} = {b \over d} \Rightarrow {a \over c} = {{3a} \over {3c}} = {b \over d} = {{3a + b} \over {3c + d}} \)

\(\Rightarrow {a \over {3a + b}} = {c \over {3c + d}}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác