Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.8 trên 40 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 16, 17 bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 5.5: Tính...

Câu 5.5 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tính:

M = 22010 - (22009 + 22008 + ... + 21 + 20)

Giải

Đặt A = 22009 + 22008 + ... + 21 + 20

Ta có 2A = 22010 + 22009 + ... + 22 + 21.

Suy ra 2A - A = 22010 - 20 = 22010 - 1.

Do đó M = 22010 - A = 22010 - (22010 - 1) = 1.

Câu 5.6 trang 17 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

So sánh 34000 và 92000 bằng hai cách.

Giải

Cách 1: 92000 = (32)2000 = 34000

Cách 2: 34000 = (34)1000 = 811000.              (1)

            92000 = (92)1000 = 811000.                 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 34000 = 92000 .

Câu 5.7 trang 17 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

So sánh 2332 và 3223.

Giải

Ta có 3223 > 3222 = (32)111 = 9111.                   (1)

2332 < 2333 = (23)111 = 8111.                              (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2332 < 8111 < 9111 < 3223.

Vậy 2332 < 3223

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác