Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

CHƯƠNG V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Giải SGK Toán 7 trang 107 tập 1 Kết nối tri thức - Bài luyện tập chung. Bài 5.17 Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019.

Bài 5.14 trang 107 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào?

a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên)

b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng đến trường.

Lời giải: 

a) Phương pháp thu thập dữ liệu: lập phiếu hỏi

Dữ liệu không phải là số, có thể sắp thứ tự

b) Phương pháp thu thập dữ liệu: lập phiếu hỏi hoặc phỏng vấn

Dữ liệu không phải là số, không thể sắp thứ tự

Bài 5.15 trang 107 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả;

b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát

Lời giải: 

a) Không đảm bảo tính đại diện vì sức bật của các học sinh trong câu lạc bộ bóng rổ không đại diện cho sức bật của toàn bộ học sinh khối 7

b) Đảm bảo tính đại diện vì các học sinh được chọn khảo sát là ngẫu nhiên

Bài 5.16 trang 107 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Biểu đồ Hình 5.36 được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này.

Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1500 học sinh. Em hãy ước lượng tỉ lệ học sinh béo phì của trường đó

Lời giải: 

Số học sinh béo phì chiếm 15% tổng số học sinh

Số học sinh béo phì ở trường Trung học cơ sở đó là khoảng : 1500 . 15% = 225 (học sinh)

Bài 5.17 trang 107 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019.

Lời giải: 

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn năm, trục đứng biểu diễn nhiệt độ.

Do nhiệt độ cao nhất là 25,9oC, nhiệt độ thấp nhất là 24,6oC nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,2oC và giá trị lớn nhất là 26oC.

Bước 2. Với mỗi thời điểm trên trục ngang, nhiệt độ tại từng năm được biểu diễn bởi một điểm.

Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng.

Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện.

Ta có biểu đồ như sau:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác