Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 14 bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 5.1: Tổng 55 + 55 + 55 + 55 + 55 bằng...

Câu 5.1 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tổng 55 + 55 + 55 + 55 + 55  bằng:

(A) 255 ;                                                                   (B) 525 ;

(C) 56 ;                                                                     (D) 2525.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) 56.

Câu 5.2 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Số x14 là kết quả của phép toán:

(A) x14 : x ;                                                              (B) x7 . x2 ;

(C) x8 . x6 ;                                                               (D) x14 . x.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) x8 . x6 .

Câu 5.3 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) \({{{x^7}} \over {81}} = 27;\)                                 b) \({{{x^8}} \over 9} = 729.\)

Giải

a) \({{{x^7}} \over {81}} = 27 \Rightarrow {x^7} = 81.27 = {3^4}{.3^3} = {3^7} \Rightarrow x = 3.\)

b) \({{{x^8}} \over 9} = 729 \Rightarrow {x^8} = 9.729 = {\left( { \pm 3} \right)^2}.{\left( { \pm 3} \right)^6} = {\left( { \pm 3} \right)^8} \)

\(\Rightarrow x =  \pm 3\)

Câu 5.4 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm số nguyên n lớn nhất sao cho n150 < 5225.

Giải

n150 = (n2)75 ; 5225 = (53)75 = 12575

n150 < 5225 hay (n2)75 < 12575. Suy ra n2 < 125.

Số nguyên lớn nhất thoả mãn điều kiện trên là n = 11.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác