Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

CHƯƠNG V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Giải SGK Toán 7 trang 92 tập 1 Kết nối tri thức - Bài 17 Thu thập và phân loại dữ liệu. Bài 5.1 Với mỗi câu hỏi sau, hãy xác định xem dữ liệu thu được thuộc loại nào.

Bài 5.1 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Với mỗi câu hỏi sau, hãy xác định xem dữ liệu thu được thuộc loại nào.

a) Bạn có cho rằng đọc sách là một thói quen tốt?

A. Rất đồng ý

B. Đồng ý

C. Không đồng ý

D. Rất không đồng ý

b) Ca sĩ Việt Nam nào bạn thích nhất?

Lời giải: 

a)  Dữ liệu thu được không phải là dãy số liệu, có thể sắp theo thứ tự.

b)  Dữ liệu thu được không phải là dãy số liệu, không thể sắp thứ tự.

Bài 5.2 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Vuông đưa ra ý kiến về tay thuận của các học sinh trong trường như hình bên. Em hãy đưa ra phương án thu thập dữ liệu phù hợp để giúp Vuông kiểm tra ý định các bạn học sinh đang kiến của mình nhé!

Lời giải: 

Phương án: Đưa phiếu khảo sát mỗi lớp 10 bạn bất kì.

Bài 5.3 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Vân muốn kiểm tra nhận định “Các bạn học sinh nam yêu thích các chương trình thể thao hơn các bạn nữ”.

Hãy lập bảng hỏi và thu thập dữ liệu để kiểm tra nhận định này.

Lời giải: 

Phiếu khảo sát:

Giới tính:…

Khoanh tròn vào ý kiến của bạn

Bạn có thích các chương trình thể thao không:             Không 

Bài 5.4 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Các dữ liệu thu thập được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Trong một khu dân cư có 5 000 hộ gia đình. Để xác định trung bình mỗi hộ gia đình có bao nhiêu ti vi, một nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu bằng cách đánh số các hộ gia đình từ 1 đến 5 000 và ghi lại số ti vi của những hộ gia đình có số thứ tự là 1; 11;...; 4 991.

b) Để đánh giá thể lực của học sinh toàn trường, giáo viên thể dục đã cho các bạn trong câu lạc bộ bóng đá của trường chạy cự li 1 000 m và ghi lại kết quả.

Lời giải: 

a)  Các dữ liệu thu thập được ở ý a có đảm bảo tính đại diện.

b)  Các dữ liệu thu thập được ở ý b không đảm bảo tính đại diện vì các bạn không nằm trong câu lạc bộ bóng đá không được đánh giá thể lực.

Bài 5.5 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Bình phỏng vấn 50 bạn nam trong trường thấy có 30 bạn thích bóng đá. Bình kết luận rằng “Đa phần các học sinh thích bóng đá”. Kết luận này có hợp lí không?

Lời giải: 

Kết luận này không hợp lí do Bình chỉ phỏng vấn các bạn nam. Thêm vào đó, trong 50 bạn phỏng vấn thì có 30 bạn thích bóng đá, có 20 bạn không thích bóng đá. Số bạn thích bóng đá và không thích bóng đá chênh lệch không lớn nên kết luận “Đa phần các bạn học sinh thích bóng đá” không hợp lí.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác