Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 1. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Giải bài tập trang 14 chương 1 ngành động vật nguyên sinh Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 5: Hãy ghi vào bảng sau để phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính...

Bài 5. Hãy ghi vào bảng sau để phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính.

Đại diện

Nội dung

Trùng

roi

Trùng biến hình

Trùng

giày

Gợi ý

Môi trường sống

 

 

 

Tự do hay kí sinh

Di chuyển

 

 

 

Nhờ bào quan nào

Dinh dưỡng

 

 

 

Tự dưỡng hay dị dưỡng

(ăn gì)

Đối xứng cơ thể

 

 

 

Có đối xứng hay không

Sinh sản

 

 

 

Hình thức đặc trưng

 
 
Lời giải:

Bảng phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính.

Đại diện

Nội dung

Trùng roi

Trùng biến hình

Trùng giày

Môi trường sống

Môi trường tự do

Di chuyển

Roi

Chân giả

Lông bơi

Dinh dưỡng

-    Tự dưỡng

-    Dị dưỡng

Dị dưỡng : ăn vi khuẩn, vụn hữu cơ...

Đối xứng cơ thể

Đối xứng

Không đối xứng

Sinh sản

Phân đôi

-    Phân đôi

-    Liệt sinh


Bài 6. Động vật nguyên sinh có nuôi được không và nếu nuôi được thì có ý nghĩa gì ?

Lời giải:

Động vật nguyên sinh nuôi được và dễ nuôi. Cách nuôi như sau :

- Chỉ cần cắt cỏ hay rơm ngâm trong nước là vài ngày sau ta có động vật nguyên sinh. Vì cỏ. rơm thối ra, làm vi khuẩn phát triển, là thức ăn cho động vật nguyên sinh. Các bào xác của chúng đang bám trên cỏ, rơm, lập tức trở lại hoạt động.

- Cũng cách làm như thế mà người phát minh ra kính hiển vi cách đây 2 thế kỉ (Lơven Húc) đã tìm ra động vật nguyên sinh và ông đã đặt tên chúng là trùng cỏ.

- Việc nuôi động vật nguyên sinh có ý nghĩa để chủ động có mẫu vật sống phục vụ các buổi thực hành và quan sát chúng trong nhà trường, hoặc bất kì ở đâu.

 Bài 7. Vì sao trùng roi được chọn làm đại diện cho ngành Động vật nguyên sinh trong thực hành cũng như trong bài học lí thuyết của Sinh học 7 ?

Lời giải:

Trùng roi được chọn vì các lí do sau :

- Chúng là con cháu của nhóm động vật nguyên sinh xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất.

- Chúng đồng thời có 2 hình thức dinh dưỡng : tự dưỡng nhờ các hạt diệp lục như thực vật và dị dưỡng nhờ đồng hoá các chất hữu cơ do các sinh vật khác phân huỷ ra.

- Chúng ở ranh giới của giới Thực vật và giới Động vật, là bằng chứng về sự thống nhất của sinh giới.

 Bài 8. Muỗi Anôphen phân biệt với muỗi thường ở những đặc điểm nào ? Tại sao cần phải biết phân biệt chính xác chúng ?

Lời giải:

Muỗi Anôphen phân biệt với muỗi thường ở những đặc điểm sau :

- Kích thước chúng lớn hơn.

- Khi đậu đầu chúng chúc xuống đất, đuôi chổng lên trên.

- Chúng thường gặp ở miền núi và các nơi đầm lầy, nước đọng.

- Chúng có khả năng truyền mầm bệnh sốt rét.

Cần phải phân biột chính xác vì ở đâu có muỗi Anôphen thì ở đó có khả năng lây lan bệnh sốt rét và cần phải diệt trừ chúng ngay.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác