Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 7. SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Giải bài tập trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 1: Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiện sự tiến hoá trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật...

Bài 1. Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiộn sự tiến hoá trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật : thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát triển, chưa có yếu tố thần kinh riêng biệt, thần kinh mạng lưới, thần kinh ống.

Lời giải:

Chưa có yếu tố thần kinh riêng biệt —> thần kinh mạng lưới —> thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát triển —> thần kinh ống. 

Bài 2. Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật.

Lời giải:

Hình thức sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong thụ tinh của trứng ngược lại với sinh sản hữu tính.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác