Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 8. ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Giải bài tập trang 126 chương 8 động vật và đời sống con người Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 5: Nêu lợi ích của đa dạng sinh học...

Bài 5. Nêu lợi ích cùa đa dạng sinh học.

■ Lời giải:

Đa dạng sinh học làm cho các loài động vật và thực vật phong phú và mang lại nhiều lợi ích cho con người như cung cấp thực phẩm, dược liệu, sản phẩm công nghiệp, bảo vệ mùa màng, tạo nhiều các giống động vật, thực vật để con người thuần dưỡng...đồng thời tạo ra và duy trì sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên.

Bài 6. Nêu các biệp pháp đấu tranh sinh học và các ví dụ minh hoạ cho mỗi biện pháp đó.

■ Lời giải:

- Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại như dùng gia cầm, cóc, chim sẻ, thằn lằn để tiêu diệt sâu bọ...

- Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sâu hại hay trứng sâu hại như dùng ong mắt đỏ tiêu diệt trứng sâu xám...

- Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại như vi khuẩn myôma và vi khuẩn calixi.

Bài 7. Thế nào là động vật quý hiếm ? Làm thê nào để bảo vệ động vật quý hiếm ?

■ Lời giải:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về những mặt sau : thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu... đồng thời nó phải là động vật trong vòng 10 năm trở lại đây có số lượng giảm sút trong tự nhiên. Để bảo vệ động vật quý hiếm cần đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường cua chúng, cấm săn bắn, buôn bán trái phép, cần đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác