Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 7. SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Giải bài tập trang 118 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 5: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau...

Bài 5. Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau :

 

Đặc điểm của hệ hô hấp

Ngành động vật

Tế bào chưa phân hoá

 

Trao đổi khí thực hiện chủ yếu qua bề mặt cơ thể

 

Hô hấp bằng mang

 

Hình thành hệ thống ống khí

 

Phổi và túi khí

 

Phổi

 

 Lời giải:

Đặc điểm của hệ hô hấp

Ngành động vật

Tế bào chưa phân hoá

Động vật nguyên sinh

Trao đổi khí thực hiện chủ yếu qua bề mặt cơ thể

Ruột khoang, giun...

Hô hấp bằng mang

Động vật sống ở nước (cá...)

Hình thành hệ thống ống khí

Sâu bọ

Phổi và túi khí

Chim

Phổi

Động vật có xương sống ở cạn : thỏ...

 

Bài 6. Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau :

Đặc điểm của hệ tuần hoàn

Ngành động vật

Chưa phân hoá

 

Tim chưa có tâm nhì và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

 

Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở

 

Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

 

 

■    Lời giải:

Đặc điểm của hệ tuần hoàn

Ngành động vật

Chưa phân hoá

Động vật nguyên sinh

Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

Giun đốt

Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở

Chân khớp

Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

Động vật có xương sống

 

Bài 7. Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau :

Đặc điểm của hệ tuần hoàn

Ngành động vật

Chưa phân hoá

 

Hình mạng lưới

 

Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)

 

Hình chuỗi hạch (hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng)

 

Hình ống (bộ não, tuỷ sống)

 

 Lời giải:

Đặc điểm của hệ tuần hoàn

Ngành động vật

Chưa phân hoá

Động vật nguyên sinh

Hình mạng lưới

Ruột khoang

Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)

Giun đốt

Hình chuỗi hạch (hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng)

Chân khớp

Hình ống (bộ não, tuỷ sống)

Động vật có xương sống

 
Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác