Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Giải bài tập trang 41 bài 3 quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 3.1: Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác?...

Câu 3.1 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác?

(A) 1cm, 2m, 2,5cm                      (B) 3cm; 4cm ; 6cm;

(C) 6cm, 7cm, 13cm                     (D) 6cm, 7cm, 12cm

Giải

Bộ ba không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác là 6cm, 7cm, 13cm. Chọn (C) 6cm, 7cm, 13cm.

Câu 3.2 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Độ dài hai cạnh của một tam giác là 2cm và 10cm. Trong các số đo sau đây, số đo nào là độ dài cạnh thứ ba của tam giác đó?

(A) 6cm                  (B) 7cm;

(C) 8cm ;                (D) 9cm.

Giải

Chọn đáp án (D) 9cm.

Câu 3.3 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Có hay không tam giác với độ dài các cạnh là

a) 1m ; 2m và 3m?

b) 1,2dm ; 1dm và 2,4dm?

Giải

a) Không có, vì 1 + 2 không lớn hơn 3.

b) Không có, vì 1,2 + 1 không lớn hơn 2,4.

Câu 3.4 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hãy tìm cạnh của tam giác cân, nếu hai cạnh của nó bằng

a) 7cm và 3cm ;

b) 8cm và 2cm ;

c) 10cm và 5cm;

Giải

a) Vì 3 + 3 < 7 nên tam giác cân đó có cạnh bên bằng 7cm và cạnh đáy bằng 3cm

b) Cạnh bên bằng 8cm và cạnh đáy bằng 2cm.

c) Cạnh bên bằng 10cm và cạnh đáy bằng 5cm.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác